Möjliggör synpunkter, frågor och dialog

Ge användarna möjlighet att lämna förslag och rapportera in felaktigheter om er webbplats och verksamhet. Då får du värdefull information om hur webbplatsen kan förbättras, bygger förtroende och ger er möjlighet att utveckla verksamheten.


Rekommendationer för att underlätta dialog om webbplatsen och verksamhetenLänk hit

 • Ange hur användare kan lämna synpunkter på webbplatsen och verksamheten.
 • Informera användarna om hur ärendet kommer att behandlas.
 • Ta fram rutiner för att ta emot och hantera alla inkomna synpunkter.
 • Svara användare som inte valt att vara anonyma.

Ange hur användare kan lämna synpunkter på webbplatsen och verksamhetenLänk hit

Det finns olika verktyg och tjänster för att hantera synpunkter, frågor och dialog. Vissa erbjuder en öppen hantering av kommentarer. Ibland med möjlighet till dialog mellan användare. Ett annat sätt är att använda funktionsbrevlådor till handläggare i organisationen. Placera gärna en återkopplingsfunktion, eller länk till sådan, på varje sida.


Informera användarna om hur ärendet kommer att behandlas Länk hit

Informera om när användaren kan förvänta sig ett svar, och att ingen bekräftelse kommer att skickas om avsändaren valt att vara anonym.


Ta fram rutiner för att ta emot och hantera alla inkomna synpunkterLänk hit

 • Ta fram rutiner för att snabbt åtgärda fel på webbplatsen.
 • Ta fram rutiner för hur frågor om verksamheten ska besvaras och skickas vidare till rätt mottagare i organisationen.
 • Se till att informationen hanteras enligt lagar och regler, och ta fram rutiner för att hantera stötande material om användarnas synpunkter hanteras i en extern tjänst.

Svara användare som inte valt att vara anonymaLänk hit

Bekräfta att ni tagit emot meddelandet. Bekräftelsen bör innehålla information om hur ni kommer att hantera frågan, när avsändaren kan förvänta sig ett svar, via vilken kanal ni kommer att svara och hur ni hanterar eventuella personuppgifter. Bifoga dessutom texten från det ursprungliga meddelandet. Då kan avsändaren spara sitt meddelande och gå tillbaka för att se vad var och en har skrivit.


ExempelLänk hit

 • Stockholm stads utvecklingsblogg har gjort det möjligt för besökare att lämna synpunkter på funktionalitet innan den är lanserad.
 • Här på webbriktlinjer.se kan användarna kommentera varje riktlinje.

Arbetsmiljöverket skärmdump kontakt

Arbetsmiljöverket underlättar för användarna att lämna förslag och rapportera in felaktigheter på webbplatsen i två steg. När användaren klickar på Ja eller Nej i första steget fälls ett formulär ut där användaren kan ge återkoppling.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


  Om denna riktlinje

  Status på vår webbplats


  (Då uppdateras status i checklistorna.)