Använd funktionsbrevlådor

E-post är en vanlig och viktig kontaktväg för användare som vill kommunicera med organisationer. Skapa funktionsbrevlådor för era vanligaste kontaktvägar för att undvika problem när medarbetare slutar på arbetsplatsen eller är tillfälligt frånvarande.


Rekommendation för funktionsbrevlådorLänk hit

  • Skapa funktionsbrevlådor för de kontaktvägar som är viktigast för era användare.

Vad är en funktionsbrevlåda?Länk hit

En funktionsbrevlåda är inte knuten till en särskild person utan till en avdelning, en enhet eller en funktion, exempelvis info@xxx.se eller nyttjobb@xxx.se. Funktionsbrevlådor gör det möjligt att automatiskt vidarebefordra inkommande e-post till en eller flera personer, i stället för att en person ska behöva vara på plats för att tömma brevlådan. Det underlättar också vid organisationsförändringar, eftersom ni slipper byta e-postadresser i tryckt material och på andra ställen där e-postadresserna sprids.


ExempelLänk hit

  • Bolagsverket använder adressen webmaster@bolagsverket.se som kontaktväg till den som just nu är ansvarig för webbplatsens utformning.
  • Örebro kommun använder adressen kommun@orebro.se för dem som vill komma i kontakt med kommunen

Livsmedelsverket använder en rad funktionsbrevlådor. De upplyser även användaren om att meddelanden till myndigheten blir allmänna handlingar. Detta skriver vi om i riktlinjer om Bevarande och gallring.


TerminologiLänk hit

En funktionsbrevlåda kallas ibland för gemensam eller delad brevlåda. På engelska används exempelvis ”shared mailbox”. Ibland används så kallade distributionslistor för att skapa funktionsbrevlådor. Då skickas inkommande post vidare till alla adresser i listan.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


    Om denna riktlinje

    Status på vår webbplats


    (Då uppdateras status i checklistorna.)