Planera för långsiktigt bevarande redan vid utveckling av webbplatsen

Planera redan i utvecklingsfasen för att bevara och göra informationen på webbplatsen tillgänglig över tid. Det kan innebära lägre kostnad och högre effektivitet för verksamheten.


Rekommendationer för långsiktigt bevarande Länk hit

  • Ta ställning till hur det som publiceras ska bevaras och hållas åtkomligt över tid, redan när ni planerar webbplatsen.
  • Om din organisation inte är en myndighet, ta reda på vilka krav och behov som finns när det gäller långsiktigt bevarande.

Vilka organisationer berörs av vilka krav på bevarande?Länk hit

Alla myndigheter är ansvariga för att bevara och göra sina webbplatser tillgängliga över tid, enligt den strategi för bevarande av elektroniska handlingar som varje myndighet måste upprätta enligt Riksarkivets föreskrifter, RA-FS 2009:1. För kommuner och landsting gäller fullmäktiges arkivreglemente, men Riksarkivets föreskrifter kan fungera rådgivande.


Utveckling och planering av webbplatserLänk hit

Gå igenom nedanstående frågor och rekommendationer innan utvecklingen börjar. De är hämtade från Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (RA-FS 2009:1):


KravställningLänk hit

Kravställ hur webbplatsen ska konstrueras utifrån de beslut som tas i punkterna ovan. Rutiner som är fastställda på ett tidigt stadium i utvecklingsprocessen är ofta lättare att införa som automatiska regler i ett system. Med tidigt införda automatiska regler kan informationen bevaras långsiktigt på ett smidigt sätt och ni kan undvika resurskrävande efterarbete. Undvik manuella rutiner så får ni bättre effektivitet.


Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


    Om denna riktlinje

    Status på vår webbplats


    (Då uppdateras status i checklistorna.)