Minimera antalet fält i formulär

Använd så få fält som möjligt i formulär. Det ökar läsbarheten och användbarheten. Minimera särskilt antalet obligatoriska fält. Endast de som är absolut nödvändiga för att ni ska få in tillräckligt med uppgifter bör vara obligatoriska.


Rekommendationer för få fält i formulärLänk hit

  • Minimera antal fält i formulären genom att slå ihop flera fält till ett, till exempel för- och efternamn eller gatunamn och nummer.
  • Gör det så tydligt som möjligt vilka fält som är obligatoriska. Gruppera dem gärna, så att användarna sedan enkelt kan hoppa över frivilliga fält.

Ett annat upplägg är att först bara visa de obligatoriska fälten. När användaren har fyllt i dem visas de frivilliga fälten.


Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (1)

  • Besökare skriver:

    Intressant och instämmer helt. Men hur bör man tänka om antalet fält är av ett större antal och faktiskt kritiska för det slutgiltiga resultatet. Ska man dela upp dem i flera avsnitt? Så att man vaggas att tro att det är små formulär som i själva verket är ett stort? Vad tror ni?


Om denna riktlinje

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)