Lyft fram det viktigaste i texten

Se till att det viktigaste i varje text och avsnitt lyfts upp och lyfts fram tydligt. Se till att texter inte är onödigt långa, och att de inte har viktigt innehåll längre ner. Risken är att användarna missar det viktiga, eller får lägga onödigt lång tid på att hitta det.


Rekommendationer för effektiva texterLänk hit

  • Inled gärna med en sammanfattning av innehållet. Då kan användarna själva bedöma om de är på rätt ställe, och hur mycket av en text de vill läsa.
  • Börja alltid med det innehåll som är viktigast för den viktigaste målgrupp texten riktar sig till.
  • Ge gärna det viktigaste på en sida ett utmärkande utseende.
  • Skriv vägledande text om hur innehållet är strukturerat.

Utgå från användarnas behovLänk hit

Utgå från det användarna ska kunna göra med hjälp av texten, och lyft upp det viktiga. Ta bort det som inte är nödvändigt för att texten ska vara användbar.

Olika målgrupper ska normalt ha olika mycket stoff, till exempel tar man ofta bort mycket information när man skriver om texter till lättläst svenska.

Sammanfattningar och vägledande introduktioner är till stor hjälp om en text är svår eller omfattande. Se även R28. Gör det lätt att hitta det viktigaste.


MätbarhetLänk hit

Denna riktlinje kräver manuell granskning och användningstester.


Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (2)


Om denna riktlinje

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)