Gruppera formulärets fält

Formulär med många inmatningsfält blir tydligare och enklare att förstå om man delar upp dem i flera delar. Delarna kan antingen presenteras i olika grupper på en webbsida eller delas upp på flera sidor.

Att naturligt grupperna fält hjälper användaren att fylla i rätt uppgifter. Börja med att lista all data som ska samlas in med hjälp av formuläret och dela upp listan i grupper. Försök att slå ihop alternativ eller skapa mellanrubriker som delar upp listan i logiska grupper om den är lång. Ett vanligt exempel på gruppering är ”Postadress” med fält för Adress/Box, Postnummer och Ort.


Rekommendationer för gruppering av formulärfältLänk hit

  • Tänk igenom vilka beroenden som finns mellan uppgifterna som ska fyllas i. Placera fält med uppgifter som användaren har nytta av när han eller hon fyller i andra fält på samma sida. Även ska information som krävs för att kunna fatta ett beslut finnas på samma sida samt uppgifter som styr övrig information som ska fyllas i.
  • Dela upp formuläret på flera sidor om det är omfattande och innehåller många fält som användaren ska fylla i.
  • Visa vilket steg användaren befinner sig på samt hur många steg som återstår när formuläret sträcker sig över flera sidor, till exempel ”Steg 1 av 3: Dina kontaktuppgifter”. (Se även R63. Hjälp användaren att förstå var hon befinner sig i en process.)


Kod för gruppering av formulärfältLänk hit

Använd elementet fieldset för att gruppera inmatningsfält på en sida. Ge gruppen en tydlig rubrik med legend-elementet. Grupper av radioknappar och kryssrutor är lämpliga att gruppera med fieldset.


MätbarhetLänk hit

Utvärdera formuläret genom användbarhetstester.


Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


    Om denna riktlinje

    Status på vår webbplats


    (Då uppdateras status i checklistorna.)