Använd standardutseendet på formulärens element

Undvik att ändra utseende på formulärelement som textfält och kryssrutor, så att användarna lätt kan känna igen dem.


Rekommendationer för utseende på formulärelementLänk hit

  • Låt formulärelementen behålla standardutseendet.
  • Gör användningstester för att kontrollera att formulären fungerar, om ni trots allt ändrar utseendet.
  • Anpassa storleken på textfält till förväntat innehåll.

Använd standardkontroller så långt det är möjligtLänk hit

Undvik att ändra färg och form på textrutor och andra formulärelement med css. Låt alltså webbläsaren eller operativsystemet visa formulärfälten med standardutseendet. Det är lättare för användarna att inse vad de ska göra om fälten ser ut som de brukar. Dessutom får webbläsarna med html 5 mer kontroll över hur till exempel datumväljare och videospelare ser ut.

Att hålla sig till standarden är också det mest kostnadseffektiva.

Det går bra att ha formulärfält i flera spalter, så länge inte utseendet på de enskilda fälten ändras.

Om det finns starka skäl till att ändra på utseendet, gör det med försiktighet, och gör användningstester för att kontrollera att formulären fungerar för användarna. Ibland kan till exempel storleken behöva justeras:


Anpassa storleken på textfält till förväntat innehållLänk hit

Storleken på fältet ska anpassas till den information som användarna behöver fylla i. Låt också användarna tydligt se vad de har skrivit in. Med hjälp av skript kan användarna också få möjlighet att själva öka storleken på textfältet genom att dra nere i högra hörnet. En del webbläsare har denna funktion inbyggd. Kontrollera att skriptet fungerar som det ska, och att det inte krockar med någon befintlig funktionalitet.

Storleken på formulärets fält har anpassats till den information som ska fyllas i. Till exempel är fältet postnummer kortare än Postort.

Kriminalvårdens publikationsbeställning har formulär där storleken på de enskilda fälten är anpassade efter det förväntade innehållet. 


TerminologiLänk hit

Formulärelement är formulärets olika rutor och knappar, till exempel textfält, kryssruta eller OK-knapp.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


    Om denna riktlinje

    Status på vår webbplats


    (Då uppdateras status i checklistorna.)