Tillhandahåll e-tjänster på en webbadress som ni kontrollerar

Underlätta för användare att kontrollera vilken organisation som står bakom tjänsten genom att t.ex. visa information om certifikat.


Rekommendationer för adresser i e-tjänsterLänk hit

  • Tillhandahåll e-tjänster på adress(er) som er organisation har kontroll över

Varför är adressen viktig?Länk hit

När e-tjänster hanterar personlig information är det viktigt att användaren har förtroende för att den hanteras på ett korrekt sätt och upplever att det är tydligt vem som tar emot informationen. Webbadressen är en del av den information som beskriver vilken organisation det är användaren interagerar med.

En förutsättning för detta är att e-tjänsten, oavsett om den driftas av den egna organisationen eller av en extern leverantör, är nåbar på en webbadress ni har kontroll över.

Detta gäller för samtliga sidor i en process.

Om ni själva förfogar över domännamnet är det även möjligt att byta leverantör utan att förändra adressen som en tjänst tillhandahålls på.


ExempelLänk hit


MätbarhetLänk hit

Säkerställ att de webbadresser som används för e-tjänster ägs av din organisation.


Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


    Om denna riktlinje

    Status på vår webbplats


    (Då uppdateras status i checklistorna.)