Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 2.4.6

Skriv beskrivande rubriker och etiketter

Beskrivande rubriker, ledtexter och etiketter hjälper användarna att förstå en sidas innehåll och syfte. Rubriker och ledtexter behöver inte vara långa. Ofta kan ett enda ord vara tillräckligt för att beskriva innehållet.

Tydliga beskrivningar är bra för alla användare, men framför allt för personer som har lässvårigheter och försämrat korttidsminne eftersom det ger det en möjlighet att förutse vad varje del av webbplatsen innehåller. För personer som navigerar med tangentbordet och/eller använder skärmläsare ger det en möjlighet att hoppa till olika delar av innehållet.


Rekommendationer för att skriva tydliga rubrikerLänk hit

  • Använd nyckelord ur texten.
  • Skriv de viktigaste orden först.
  • Använd aktivt språk, gärna verb.
  • Gör inte rubrikerna längre än 5-10 ord.

MätbarhetLänk hit

Rubriker kräver manuell granskning och användningstester. Testa att läsa rubrikerna utanför sitt sammanhang och se om det går att förstå vad avsnitten handlar om.


Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 2.4: Navigerbart: Tillhandahåll sätt att hjälpa användarna att navigera, hitta innehåll och avgöra var de är.

2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter: Rubriker och ledtexter/etiketter beskriver ämne eller syfte. (Nivå AA)


Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (2)


Om denna riktlinje

Den är relevant för DOS-lagen.

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)

Om WCAG

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är den standard som bland annat webbdirektivet och DOS-lagen bygger på. Se sidan Följ standarder för tillgänglighet.

WCAG 2.1 saknar ännu svensk översättning, men för de formuleringar som är identiska i version 2.0 och 2.1 citeras den officiella översättningen av version 2.0. Utdraget kan dock innehålla fel. Den version som är mest giltig vid uttolkning är det engelskspråkiga originalet på W3C:s webbplats.

Där finns även de officiella förklaringarna och lösningsförslag till riktlinjen (på engelska).