Använd ord och termer konsekvent

Var konsekvent med hur ni använder ord och termer, för att undvika feltolkningar. Kontrollera konsekvensen i ert ordval på webbplatsen, både i texter och i navigation och funktioner.


Rekommendationer för konsekvent språkLänk hit

 • Använd konsekvent samma ord för samma sak.
 • Ange gärna hur ni definierar viktiga ord.
 • Sammanställ gärna en ordlista som är gemensam för hela webbplatsen eller organisationen.

Om enhetlighet mellan webbplatserLänk hit

Använd de benämningar som denna vägledning rekommenderar. Det bidrar till en ökad enhetlighet mellan webbplatser.

För begrepp som inte tas upp i vägledningen, undersök gärna vilka benämningar som används hos er och hos andra närliggande organisationer, till exempel organisationer inom samma sakområde. Se gärna till att ansvaret för terminologin är tydligt inom organisationen.

Myndigheter har enligt språklagen ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas.

Se även R29. Var konsekvent i navigation, struktur och utformning.


MätbarhetLänk hit

Denna punkt kräver manuell granskning och användningstester.


FördjupningLänk hit

Se även R64. Skriv lättbegripliga texter och R66. Skriv datum och andra sifferuppgifter konsekvent.

Terminologiverksamheten vid Institutet för språk och folkminnen arbetar med att främja, stödja och samordna terminologiarbete inom offentlig förvaltning. De förvaltar bland annat Rikstermbanken som innehåller många facktermer med definitioner.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (3)

 • Besökare skriver:

  Hej!
  Har funderat mycket på det här med terminologi kontra sökbarhet. Utifrån ett sökbarhetsperspektiv ska man ju variera de ord man tror att man blir sökt på för att göra det lättare för besökaren att hitta. Det gör att man kanske måste skriva dagis på ett ställe men förskola på ett annat, eller sophämtning och avfallshantering. Hur ser ni på det?

 • webbriktlinjer skriver:

  Tack Mikaela, det är en bra fråga!

  Vi har själva resonerat så här: När det finns en term som är bättre än alternativen så försöker vi använda den konsekvent. Men för att personer som i sina sökningar använder alternativa termer ändå ska hitta sidan räknar vi upp de alternativa termer vi känner till under ett särskilt avsnitt "Terminologi" som vi i så fall lägger sist på sidan.

  Det här upplägget fungerar kanske inte i alla sammanhang. Har någon annan fler förslag?

  • Besökare skriver:

   Kanske genom att i första hand göra det så enkelt som möjligt rent språkligt. Det kanske i praktiken bara är någon enstaka term på någon enstaka sida som är problematisk.

   Som exempel:

   ”På förskolan, eller dagis som många fortfarande säger, kan barnen [..]”


Om denna riktlinje

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)