Skriv datum och andra sifferuppgifter konsekvent

Använd ett konsekvent sätt att skriva datum och andra sifferuppgifter. Om datum presenteras på flera olika sätt kan det vara förvirrande för läsaren, särskilt för personer som får innehållet uppläst av ett hjälpmedel.


Rekommendationer för datum och andra sifferuppgifterLänk hit

 • Använd publiceringsverktyg och applikationer som tillåter de datumformat som är standard i Sverige: ”(den) 13 december 2013”, ”2013-12-13” eller ”13.12.2013”.
 • Var lagom exakt, avrunda tal för till exempel filstorlekar och klockslag.
 • Ange alltid årtal.

Exempel på utformning av sifferuppgifterLänk hit

Skriv i första hand datum enligt mönstret ”(den) 13 december 2013”. Skriv alltid så i löptext. När utrymmet är begränsat, skriv datum med siffror enligt mönstret ”2013-12-13” eller ”13.12.2013”. Ange alltid helt årtal; skriv till exempel inte ”11-12-13”. Se till att publiceringsverktyg och applikationer som används på webbplatsen tillåter dessa format.

I klockslag ska punkt användas, i andra hand kolon, för att separera timme, minut och sekund. Klockslag och tidsangivelser skrivs i vanlig löptext enligt mönstret ”kl. 9.00–15.30”. Vid hela timmar behöver minuter inte sättas ut: ”kl. 9–15”, ”kl. 9–15.30”. Nattider föregås normalt av en förtydligande nolla: ”kl. 01–06”.

I listor och tabeller med många tidsuppgifter kan tydlighet och grafisk konsekvens kräva att alla klockslag har samma format med lika antal siffror: ”18.30”, ”01.35”, ”09.00”.

För mycket detaljer kan göra information svårare att ta till sig. Var därför lagom exakt och avrunda normalt tal, till exempel för filstorlekar och klockslag. För saker som inte inträffat i dag räcker det oftast med datum, utan klockslag. Undantag kan göras när en större precision förväntas, till exempel för saldo på ett konto, tidtabeller och skattesatser.


MätbarhetLänk hit

Denna punkt kräver manuell granskning.


Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (3)

 • Isak skriver:

  Förtydligande för vad som gäller för klockslag med sekundprecision skulle uppskattas. På engelska används ofta hh:mm:ss vilket känns tydligt.

  • Elin Svensson skriver:

   I Myndigheternas skrivregler finns följande information om klockslag: ”Om tiden ska anges i timmar, minuter och sekunder skriver man på följande sätt: Larmet registrerades kl. 14.02.36. Bråkdelar av en se­kund skriver man på detta sätt: Förloppet tog 2,25 sekunder.” (Källa: Myndigheternas skrivregler, sjunde upplagan, avsnitt 9.2.2)

   • Anders Malmborg skriver:

    Enligt internationell standard ISO8601 som följs på så många andra ställen t.ex. Word o Excel så skall tid anges med : (kolon) som skiljetecken. Att skiva med punkt som skiljetecken ställer ju till det i läsbarhet och vid överföring av data och text från Word och Excel.


Om denna riktlinje

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)