Se till att infogade tjänster följer webbriktlinjerna

Se till att tjänster som infogas på webbplatsen är användbara, tillgängliga och följer de lagar och rekommendationer som gäller för webbplatsen i övrigt.

Det finns gott om tjänster som kan integreras i en webbplats. Statistik- och sökverktyg, kommentarsfunktioner, kartfunktioner, enkätverktyg och automatisk översättning är exempel på tjänster som kan skapa nytta för användarna, ofta till en låg kostnad.

Många är noga med att funktioner och innehåll på den egna webbplatsen är väl testade, men det är lätt att glömma bort att testa sådant som infogas från externa tjänster.


Rekommendationer för infogade tjänsterLänk hit

När en extern tjänst infogas, eller förändras, tänk särskilt på följande:

 • Utvärdera om tjänsten eller verktyget är användbart och tillgängligt.
 • Informera användarna om vilka tjänster och verktyg som används på webbplatsen.
 • Kontrollera om information lagras av en extern part och hur den används.
 • Lås inte in information så att det blir svårt att byta verktyg.
 • Använd inte ramar.

Utvärdera om tjänsten eller verktyget är användbart och tillgängligtLänk hit

Kontrollera för externa tjänster att:

 • gränssnittet uppfyller grundläggande krav på tillgänglighet och användbarhet.
 • tjänsten är plattformsoberoende. Kan den exempelvis används av en användare med en liten skärm? Se vidare R111. Anpassa webbplatsen även för små skärmar
 • tjänsten inte avbryter ett flöde som användaren påbörjat, till exempel genom att visa störande popup-fönster.

Informera användarna om vilka tjänster och verktyg som används på webbplatsenLänk hit

En webbplats i offentlig sektor saknar ofta konkurrens. Användarna är därför mer eller mindre tvingade till att använda den för att utföra vissa typer av ärenden eller hitta offentlig information. Därför är det extra viktigt att dessa webbplatser respekterar användare som till exempel vill undvika att bli spårade av molntjänster som tillhör tredje part.

Informera därför användarna om vilka verktyg som integrerats på webbplatsen genom att skriva om det på sidan ”Om webbplatsen”. Se R19. Beskriv hur webbplatsen fungerar och vad den innehåller och R172. Dokumentera tillgänglighetsfunktioner.


Kontrollera om information lagras av en extern part och hur den användsLänk hit

Många verktyg lagrar information om användaren och det kan svårt att avgöra om information som samlas in används, delas eller sparas av någon annan än er. Ta reda på hur verktyget eller tjänsten hanterar informationen som samlas in. Vilka får tillgång till informationen? Kom ihåg att informera om hur informationen lagras på webbplatsen. R20 Informera om hur personuppgifter, kakor (cookies) mm hanteras.

Ta också reda på om tjänsten loggar information om användaren som tillsammans med ditt webbinnehåll skulle kunna skapa problem för deras personliga integritet. Påverkar till exempel tjänsten eller verktyget möjligheterna att använda en krypterad anslutning för e-tjänster (R7)


Lås inte in informationen så att det blir svårt för er att byta verktygLänk hit

Kontrollera att eventuell information som sparas i tjänsten går att överföra till ett annat verktyg eller tjänst om ni skulle vilja det. Risken finns annars att ni sitter fast i en lösning som kanske plötsligt blir dyrare att använda eller utvecklas mot ett håll som ni inte vill.

Kontrollera också om användarna måste godkänna något avtal för att använda tjänsten. Eller om verktyget kräver medlemskap i någon annan tjänst. Är det i så fall rimligt att anta att användarna kommer att teckna ett medlemskap eller att de redan är medlemmar?


Använd inte ramarLänk hit

Använd i första hand serverbaserade tekniker för att infoga innehåll i sidor. Använd inte ramar (frames). Ramar orsakar nämligen en rad problem med användbarhet och tillgänglighet. Läs mer om hur tjänster och innehåll kan infogas i webbsidor i R94 Använd inte ramar


Mätbarhet och verktyg för att undersöka tredjepartstjänsterLänk hit

Utvärdera den externa tjänsten eller verktyget med hjälp av övriga relevanta webbriktlinjer och genomför användningstester med dina målgrupper för att säkra tjänstens användbarhet.

På sidan om automatiska testverktyg finns några tips som kan hjälpa dig att ta reda på hur tredjepartstjänster används på dina webbplatser.


Fördjupning: kartläggning av spårningsfunktionerLänk hit

I september 2015 gjorde Dagens nyheter (DN) en kartläggning av spårningsfunktioner på kommuners, myndigheters och landstings webbplatser. Ett halvår efter granskningen hade många byggt om sina webbplatser och slutat använda framför allt tredjepartsfunktionen AddThis. Dagens nyheters artikel berättar om såväl kartläggningen som hur spårningen fungerar.


TerminologiLänk hit

Att infoga en extern tjänst kallas ibland för att integrera eller bädda in (integrate respektive embed på engelska). Funktionerna kallas ibland för “widgets”, men sker integrationen på serversidan förekommer termer som “portlet” och “plug-in”. Tredjepartsleverantörer heter på engelska third party providers. Det handlar i regel om så kallade molntjänster (cloud services).

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


  Om denna riktlinje

  Status på vår webbplats


  (Då uppdateras status i checklistorna.)