Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 2.1.4

Skapa kortkommandon med varsamhet

Kortkommandon kan göra att det går snabbare att navigera på webbplatsen, men de bör användas med försiktighet.

Det finns en risk att webbplatsens kortkommandon förväxlas med kortkommandon som användarens webbläsare, operativsystem eller hjälpmedel erbjuder. Kortkommandon som bara består av ett tecken kan dessutom orsaka problem för personer som använder röststyrning eller råkar klicka på fel tangent, exempelvis på grund av skakningar i händerna.

Riktlinjen påverkar inte funktioner såsom listboxar och rullgardinsmenyer där användare kan göra sitt val genom att en eller flera tangenter trycks ned, eftersom detta bara går att göra när komponenten är i fokus.


Rekommendationer för kortkommandonLänk hit

  • Använd kortkommandon sparsamt.
  • Använd vedertagna tangentkombinationer om sådana finns.
  • Informera om vilka kortkommandon ni erbjuder.
  • Gör det möjligt att stänga av eller byta ut kortkommandon som bara består av ett tecken.

Använd kortkommandon sparsamtLänk hit

HTML ger med attributet accesskey möjlighet att skapa kortkommandon som ger besökare möjlighet att med en enda knappkombination hoppa direkt till huvudinnehåll, sökfunktion eller liknande centrala funktioner. Kortkommandon kan även skapas på andra sätt. Till exempel med javascript.

Kortkommandon kan vara en stor fördel för personer som använder skärmläsare och inte vill lyssna igenom samma menyer för varje ny sida utan kunna hoppa direkt till huvudinnehåll och andra viktiga funktioner.

För de delar av webbsidor som är allra vanligast (huvudinnehåll, sökfunktion, navigation och några till) behöver du inte längre skapa några skräddarsydda kortkommandon. Använd istället så kallade landmärken. Se Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll (R75). Dessutom finns det risk för förvirring när kortkommandon som webbplatsen erbjuder krockar med kortkommandon som användarens dator erbjuder.


Informera om vilka kortkommandon ni erbjuderLänk hit

Dokumentera och berätta för användaren vilka kortkommandon som fungerar på webbplatsen, och hur de aktiveras. Informationen kan presenteras exempelvis efter första tab-tryck eller på sidan ”Om webbplatsen”.

Se till att samma kortkommandon fungerar på samtliga av webbplatsens sidor.


Använd vedertagna tangentkombinationer om sådana finnsLänk hit

Om webbplatsen saknar något av innehållet i listan nedan, koppla inget kortkommando till motsvarande tecken.

Flera webbläsare använder bokstäver för kortkommandon. Till exempel används S för menyalternativet Visa i den svenska versionen av Internet Explorer. Användaren kan dock använda S både för att menyalternativet Visa och för att hoppa direkt till innehållet. För Visa trycker användaren först på tangenten alt, släpper denna och trycker sedan S. För att hoppa till innehållet trycker användaren alt + S (samtidigt) och aktiverar sedan valet med enter.

Lista över kortkommandon
Kortkommando Objekt (sida) Kommentar
S Hoppa över navigering, gå direkt till textinnehållet Använd hellre standard-märkning (elementet eller rollen ”main” för huvudinnehåll).
0 Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Ge en förteckning över snabbkommandon
1 Startsida
2 Nyheter Samlingssida för nyheter
3 Innehållsöversikt Webbkarta, i andra hand A-Ö
4 Sökfunktion Kopplas till sökfältet som söker på hela webbplatsen. Använd hellre rollen ”search”.
5 Vanliga frågor och svar (FAQ)
6 Hjälp Till exempel om en specifik tjänst.
7 Kontakta oss Sida med kontaktuppgifter till viktiga funktioner på myndigheten.
8 Juridisk information Sida som beskriver hur personuppgifter hanteras på webbplatsen (se R20.).

Gör det möjligt att stänga av eller byta ut kortkommandon som bara består av ett teckenLänk hit

Den som exempelvis använder röststyrning kan oavsiktligt råka aktivera kortkommandon om dessa endast består av ett tecken. Exempelvis bokstaven “I” motsvarar ju det engelska ordet för “jag” och därför är det olyckligt om detta ljud kopplas till ett kortkommando.


Utdrag från WCAG-standardenLänk hit


Riktlinje 2.1
Tillgängligt via tangentbord: All funktionalitet ska vara åtkomlig med ett tangentbord.

2.1.4 Character Key Shortcuts If a keyboard shortcut is implemented in content using only letter (including upper- and lower-case letters), punctuation, number, or symbol characters, then at least one of the following is true:

Turn off
A mechanism is available to turn the shortcut off;

Remap
A mechanism is available to remap the shortcut to use one or more non-printable keyboard characters (e.g. Ctrl, Alt, etc);

Active only on focus
The keyboard shortcut for a user interface component is only active when that component has focus.

(Nivå A)


ExempelLänk hit

För att ge ett objekt ett snabbkommando, lägg till attributet accesskey, till exempel till en länk eller ett formulärfält.

<a href="kontakt.html" accesskey="7">Kontakta oss</a>


MätbarhetLänk hit

Kontrollera att samtliga snabbkommandon går till respektive objekt.


TerminologiLänk hit

Kortkommando, på engelska shortcut, kallas även ibland för snabbkommando. Det innebär att en tangent, ensam eller i kombination med andra, ger användaren möjlighet att direkt utföra en funktion utan att leta upp den i ett menysystem. I windows kan man till exempel trycka in ctrl + c för att kopiera.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (7)


Om denna riktlinje

Den är relevant för DOS-lagen.

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)

Om WCAG

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är den standard som bland annat webbdirektivet och DOS-lagen bygger på. Se sidan Följ standarder för tillgänglighet.

WCAG 2.1 saknar ännu svensk översättning, men för de formuleringar som är identiska i version 2.0 och 2.1 citeras den officiella översättningen av version 2.0. Utdraget kan dock innehålla fel. Den version som är mest giltig vid uttolkning är det engelskspråkiga originalet på W3C:s webbplats.

Där finns även de officiella förklaringarna och lösningsförslag till riktlinjen (på engelska).