Var tydlig med förutsättningar för att kunna använda e-tjänsten

Användarna ska inte behöva avbryta en process för att de inte har förberett information som krävs för att slutföra processen. Var tydlig med vilken information som tjänsten kommer att begära.


Rekommendationer om information till e-tjänsterLänk hit

  • Beskriv vid tjänstens ingång vad användaren måste ha tillgång till för att kunna slutföra tjänsten.
  • Ge möjlighet att titta igenom hela tjänsten utan att logga in, och utan att få varningar för att obligatoriska fält inte är ifyllda. Gärna via en speciell ingång, där det inte är möjligt att fylla i uppgifter. Detta minskar risken för att användaren ändå börjar fylla i formuläret men inte kan slutföra transaktionen.

ExempelLänk hit

Information för ansökan om bygglov på orebro.se:

De handlingar som behövs för ansökan räknas upp (exempelvis situationsplan, ifylld undertecknad blankett, planritningar och så vidare.)


Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


    Om denna riktlinje

    Status på vår webbplats


    (Då uppdateras status i checklistorna.)