Bestäm målgrupp och syfte för webbtexterna

Bestäm vilka användare ni främst vänder er till i webbtexterna, och vad användarna ska göra efter att ha läst varje text. Anpassa texten till de som ska läsa den, så att de uppfattar att de har kommit rätt, och så att de effektivt kan göra det de kom dit för.


Rekommendationer: skriv för målgruppenLänk hit

 • Kartlägg och analysera målgrupperna och deras behov. Använd analysen som underlag när du producerar texter och annat innehåll till webbplatsen.
 • Tänk igenom vilka användare texten ska vända sig till, vad syftet med texten är ur deras perspektiv.
 • Tänk igenom vilka situationer användarna är i när de läser texterna.
 • Skriv det viktigaste först.
 • Använd riktlinjerna för klarspråk för att se till att språket blir tydligt och begripligt.
 • Be någon annan läsa igenom din text innan du publicerar den.

Vem är den huvudsakliga mottagaren?Länk hit

Bestäm vilka användare ni i första hand vänder er till i webbtexterna. Vem är den huvudsakliga mottagaren?

Bestäm vad dessa användare ska veta, känna eller göra efter att ha läst varje text.

Disponera texten på ett logiskt sätt för de som ska läsa den. Användaren måste enkelt förstå om det är rätt text, sett till dennes behov vid besöket. Det måste därför som exempel vara enkelt att hitta den del av texten som är lösningen på ett problem som användaren står inför.

Risken är att användaren annars ger upp och går någon annanstans. Din analys av läsarnas behov ska påverka både ditt val av innehåll och tonaliteten. Språket ska alltid vara så enkelt som sammanhanget tillåter.


MätbarhetLänk hit

Det krävs manuell granskning och användningstester för att utvärdera om sidan fungerar för målgruppen och fyller sitt syfte.


TerminologiLänk hit

Klarspråk definieras som ett språk som dels är tydligt, dels är begripligt för de mottagare texten vänder sig till. Ett tydligt språk har en enkel meningsbyggnad och tydliga samband. Ett begripligt språk är anpassat till mottagarna och deras sammanhang och behov.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


  Om denna riktlinje

  Status på vår webbplats


  (Då uppdateras status i checklistorna.)