Följ kodstandarder

Använd standarder så långt som möjligt. Ett skäl till att webben har blivit så användbar är att den bygger på öppna standarder. Tack vare detta kan vi utveckla och använda webben med verktyg från olika leverantörer. Öppna standarder möjliggör konkurrens, underlättar innovationer och är ett skydd mot att en eller ett fåtal aktörer tar över och kontrollerar webben.


Rekommendationer för webbstandarderLänk hit


Val av kodstandardLänk hit

Gör en analys av era behov och begränsningar innan ni beslutar om vilken standard ni ska använda. Har de publiceringsverktyg ni ska använda stöd för standarden? Vilka standarder stöds av andra system, till exempel ärendehanteringssystem med webbaserade gränssnitt, som ska infogas i er webbplats?

Ta reda på hur ni kan kontrollera att standarderna efterföljs och vilka verktyg ni kan använda för att verifiera det och kontrollera kvaliteten.


Varför kommer det in kod som inte följer standard?Länk hit

Var uppmärksam på verktyg som automatiskt konverterar material till HTML. Det skapas ofta felaktig uppmärkningskod när man automatkonverterar material från till exempel ett ordbehandlingsprogram till HTML.

Om ni vill återanvända äldre material bör ni analysera materialet så att det inte innehåller uppmärkningskod som inte stöds av standarden. Materialet kan behöva tvättas från felaktig eller gammal uppmärkningskod.


MätbarhetLänk hit

Ni kan mäta hur väl webbplatsen följer standarder med hjälp av automatiserade verktyg. Se till exempel:


Andra typer av standarderLänk hit

Följ standarder för tillgänglighet handlar om standarder som innehåller krav på tillgänglighet som följer av EU-reglering. Observera att tillgänglighetsstandarderna inte bara berör kod och teknik utan även sådant som formgivning och språk.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


    Om denna riktlinje

    Status på vår webbplats


    (Då uppdateras status i checklistorna.)