Förenklad beskrivning av WCAG-kriteriet 4.1.1

Se till att koden validerar

Olika användare använder olika verktyg (programversion, hjälpmedel, teknisk utrustning med mera).

Se därför till att er webbplats har sid- och stilmallar som har en god kodkvalitet och följer standarder. Det ökar chansen att alla användare kan komma åt informationen och tjänsterna på webbplatsen, oavsett vilka verktyg de använder.

Html och annan kod kan valideras automatiskt.


Rekommendationer för att säkerställa god kodkvalitetLänk hit

 • Kontrollera att era mallar för funktioner, tjänster och stilmallar validerar i enlighet med er valda standard.
 • Kräv att leverantören vid leverans bifogar valideringsprotokoll för samtliga mallar. Mallar som inte validerar bör inte godkännas för leverans, om inte leverantören har acceptabla argument för alla valideringsfel.
 • Försök att automatisera en regelbunden kodvalidering, eller gör validering till en rutinåtgärd vid all förändring av webbplatsens kod. Det är lätt hänt att tidigare korrekt kod går sönder. Det kan till exempel hända när ni uppdaterar ett tilläggsprogram, när ni infogar en videospelare i ett blogginlägg eller när någon gör ett inlägg i ett kommentarssystem.


Vad betyder robusthet?Länk hit

En av de grundläggande principerna i tillgänglighetsstandarden WCAG är ”robust”, vilket innebär att skapa största möjliga kompatibilitet med nuvarande och framtida användarprogram och hjälpmedel. Att ha korrekt validerande HTML-kod är en nyckel till robusthet.

Tänk på att även om webbplatsen validerar korrekt kan den vara otillgänglig på grund av komplex layout, JavaScript och annat som inte stöds av användarens webbläsare, liksom av anledningar som inte har med kod och teknik att göra (till exempel ett språk som inte är begripligt för användarna).

En webbplats som validerar är inte automatiskt användbar och uppfyller inte automatiskt besökarnas förväntningar och behov. Men en tillgänglig webbplats är en förutsättning för att informationen på webbplatsen ska nå ut till så många användare som möjligt.


Utdrag från WCAG-standardenLänk hit

Riktlinje 4.1 Kompatibelt: Maximera kompatibiliteten med nuvarande och framtida användarprogram, inklusive hjälpmedel.

4.1.1 Parsing: Innehåll som skapats med kodspråk (markup language) har element med kompletta start- och sluttaggar. Elementen är nästlade enligt deras specifikationer. De innehåller inte dubbla attributangivelser och har unika ID:n – förutom då specifikationerna tillåter detta. (Nivå A)

Anmärkning: Start- och sluttaggar som saknar ett obligatoriskt tecken såsom ett avslutande ”större än”-tecken eller ett attributvärde med citattecken som inte matchar, är inte komplett.


MätbarhetLänk hit

För att kontrollera kod, använd W3C:s valideringsverktyg för de standarder som finns.


TerminologiLänk hit

Validera (på engelska validate) betyder värdera, och används i webbsammanhang i betydelsen att man jämför innehåll mot en definition av vad som förväntas. Till exempel att granska html-kod för att se om den överensstämmer med specifikationen för vald html-version, eller att granska inmatad data i ett formulär för att se om det motsvarar förväntat format. Ofta kan validering göras automatiskt.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (7)

 • Besökare skriver:

  Länken "Tips på gratis tilläggsprogram till webbläsaren för att kontrollera kodkvaliteten" funkar inte.
  Webbsidan kan inte visas.

 • Besökare skriver:

  Jättebra riktlinje.
  Dock saknar jag aspekter kring säkerhet.
  Ni nämner https och inloggning, utefter informationsklassning, det är bra.
  Men säkerhet för sidan, t.ex. att den inte är känslig för OWASP top 10, etc.
  Bör inte sådana aspekter vara med?

 • Malin skriver:

  Hur kan jag granska denna riktlinje för en app som är byggd i Xamarin?

  • Ilias Bennani skriver:

   Hej Malin.
   Det är svårt att svara på exakt vad som gäller för Xamarin. I stödet för olika programspråk brukar det finnas olika ”accessibility guidelines”. Du får höra med t.ex. communityt för Xamarin om några sådana gudelines finns.

 • Olivia skriver:

  Hur gör man med websidor som är skrivna i react eller Angular? W3c validator funkar bara för webbsidor som renderas från servern.

  • Ilias Bennani skriver:

   Hej Olivia.

   WCAG-riktlinjen 4.1.1 handlar om att kontrollera saker som att ett element inte innehåller dubbla id-attribut, felaktigt nästlade taggar mm. Korts sagt så kontrolleras sådant som kan orsaka problem för användare med hjälpmedel.

   När du använder javascriptramverk så kan du med fördel sätta attributet data- på de element du skapar. Dessa kommer då att ignoreras av validatorn.

   Som kuriosa så kan jag också nämna att 4.1.1 med största sannolikhet kommer att försvinna i WCAG 2.2, men idag (december 2022) är inget ännu fastställt.


Om denna riktlinje

Den är relevant för DOS-lagen.

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)

Om WCAG

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är den standard som bland annat webbdirektivet och DOS-lagen bygger på. Se sidan Följ standarder för tillgänglighet.

WCAG 2.1 saknar ännu svensk översättning, men för de formuleringar som är identiska i version 2.0 och 2.1 citeras den officiella översättningen av version 2.0. Utdraget kan dock innehålla fel. Den version som är mest giltig vid uttolkning är det engelskspråkiga originalet på W3C:s webbplats.

Där finns även de officiella förklaringarna och lösningsförslag till riktlinjen (på engelska).