Basera inte viktig funktionalitet på format som kräver insticksprogram

Flash, Quicktime och liknande ger ofta problem för de som använder hjälpmedel, eller som inte använder mus, även när webbläsaren har ett insticksprogram för att hantera dem. Låt därför ert viktigaste innehåll vara användbart även utan insticksprogram.


Rekommendationer för insticksprogramLänk hit

 • Använd insticksbaserade multimediala format när det är motiverat, men ge bra alternativ. Undersök först om det går att använda mer tillgängliga format.
 • Använd inte insticksbaserade format för grundläggande funktioner som navigering eller formulär.
 • Analysera vad som händer om det saknas stöd för formatet.
 • Ta hänsyn till att insticksbaserade format kan ta lång tid att ladda vid låg bandbredd.
 • Om ni använder script för att kontrollera om era användare använder insticksbaserade format, så se till att scriptet inte ger fel besked om en användare har script avslaget.
 • Infoga det format ni använder i webbsidan på ett sätt som fungerar i så många webbläsare som möjligt.

Använd insticksbaserade format när det är motiverat, men ge bra alternativLänk hit

Många användare har program som hanterar insticksbaserat innehåll som Flash, Silverlight och Quicktime. Men inte alla. Vissa stänger av insticksstödet, av säkerhetsskäl, för att slippa reklam eller för att det kräver hög bandbredd. Andra använder en webbläsare eller en plattform som inte har stödet, till exempel många mobiltelefoner.

Använd gärna insticksbaserade multimediala format för göra viss information lättare att förstå. Exempelvis kan ni beskriva ett händelseförlopp med hjälp av animering. Ni kan också använda formaten i dekorativt syfte, precis som man kan använda bilder för att förbättra webbplatsens visuella framtoning. Det viktiga är att ni gör det på ett sätt som inte hindrar någon från att använda webbplatsen.

När ni använder insticksbaserade format, ge samtidigt tydliga och likvärdiga alternativ. Till exempel kan en animering ersättas av en stillbild tillsammans med en beskrivande text.


Använd inte insticksbaserade format för grundläggande funktionerLänk hit

Använd inte insticksbaserade format för funktionalitet som är grundläggande för webbplatsen, till exempel för navigering eller formulär. Gör även icke-kritiskt innehåll med alternativ till insticksbaserade format i så stor utsträckning som möjligt.

När det alternativa innehållet väsentligt skiljer sig från det ursprungliga, tydliggör för användaren att det är ett alternativt innehåll och förklara varför det visas. Det är också lämpligt att förklara var användarna kan hitta de insticksprogram, webbläsare och operativsystem som behövs för att ta del av den multimediala presentationen.


MätbarhetLänk hit

Testa webbplatsen med de vanligaste webbläsarna för målgruppen. Prova med insticksprogram påslagna respektive avslagna. Testa att navigera på webbplatsen och den aktuella informationen utan mus eller något hjälpmedel.


TerminologiLänk hit

Insticksprogram kallas ofta plug-in, add-on eller tilläggsprogram. De är program som hjälper webbläsaren att hantera information på format som webbläsaren inte är förberedd för. Adobe Flash Player är troligen det mest kända insticksprogrammet, men det finns många andra.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


  Om denna riktlinje

  Status på vår webbplats


  (Då uppdateras status i checklistorna.)