Gör det möjligt att prenumerera på information

Gör det möjligt att prenumerera på information från er webbplats. Då kan användarna enkelt hålla sig underrättade om vad som händer inom ert område.


Rekommendationer för prenumerationerLänk hit

 • Erbjud åtminstone ett sätt att prenumerera på innehåll från webbplatsen.
 • Använd RSS eller Atom för nyhetsflöden.
 • Visa att det finns nyhetsflöden.
 • Gör det enkelt att påbörja och avluta prenumerationen.
 • Ange avsändare och länka till fördjupning.
 • Utgå från vilken typ av innehåll som är mest intressant för användarna.
 • Utsätt inte prenumeranter för irrelevant information.

Vilken information behöver användarna prenumerera på?Länk hit

Varje prenumerationstjänst bör uppfylla faktiska behov hos era målgrupper. Kartlägg därför först vilken information de är intresserade av att prenumerera på.

Prenumerationer kan delas in i två kategorier: prenumerationer för att bli uppmärksammad om uppdateringar av innehållet på en webbplats, och prenumerationer på ett nyhetsbrev eller liknande. Exempel på innehåll som ni kan erbjuda prenumeration på:

 • nyheter och pressmeddelanden
 • nya rapporter och andra publikationer
 • kalendarium med aktiviteter
 • upphandlingar
 • platsannonser
 • krisinformation
 • rättsinformation
 • uppdateringar av innehållet på webbplatsen.


Nyhetsbrev via e-postLänk hit

Om prenumerationen är ett nyhetsbrev, utforma breven så att de kan läsas av olika typer av e-postklienter. Om formatet är HTML-baserat ska det finnas möjlighet att få brevet även i textformat. Om meddelandet skapas i HTML-format, inled med en länk till en webbsida där samma innehåll kan läsas.

Undvik att bifoga Word- eller pdf-filer. Begränsa innehållet i meddelandet så att filen inte blir för tung för mottagaren att hantera.

Tänk på att många e-postklienter inte visar bilder i nyhetsbrev om de är länkade till en webbplats och inte bifogade i meddelandet. Om ni bifogar bilder, begränsa deras storlek.

Hämta inte in mer information om prenumeranten än nödvändigt. Ofta räcker det med e-postadressen. Ange hur ni kommer att hantera kontaktinformationen: endast för att hantera prenumerationen, eller även för andra situationer. Se R20. Upplys hur juridisk information och kakor hanteras.


Ange avsändare och länka till eventuell fördjupningLänk hit

Ange avsändare tydligt. Skriv namnet på organisationen samt webbadress och kontaktuppgifter. Använd en giltig avsändaradress eftersom användaren kan vilja svara på e-brevet.

Länka tydligt till eventuell fördjupning. Länka till relevanta och uppdaterade sidor på er eller andras webbplatser.


Utsätt inte prenumeranter för irrelevant informationLänk hit

Varje post som publiceras i en prenumeration ska vara relevant för målgruppen. Låt användaren ange ett eller flera avgränsade ämnesområden för sin prenumeration. Välj en ambitionsnivå som ligger i linje med resurser och framtida innehåll. Med ett specialiserat innehåll är det viktigt att ni uppfyller användarnas förväntningar och inte levererar ett alltför generellt innehåll. I en prenumeration på upphandlingsnyheter förväntar man sig inte att få platsannonser bara för att det för tillfället inte pågår några upphandlingar.

Välj en bra tidpunkt för era utskick. Generellt sett är det svårare att nå ut eftermiddagar före helgdagar samt förmiddagar efter helgdagar.

I prenumerationer skummar många användare enbart rubrikerna och de första meningarna. Se därför till att varje text har en bra rubrik, och att det viktigaste kommer allra först i texten. Fånga läsarens uppmärksamhet genom att lyfta relevant innehåll och visa att rubriken är rättvisande. Se även avsnittet Skriva för webben.


Prenumeration via syndikerade nyhetsflödenLänk hit

Ni kan också ge möjlighet till prenumeration via syndikerade nyhetsflöden, en teknik för att hämta nyhetsrubriker och sammanfattningar från webbplatser. Den innebär att innehåll från webbplatsen återpubliceras i ett syndikerat nyhetsflöde. Då kan privatpersoner och organisationer som vill bevaka ett område eller flera webbplatser enkelt få uppdateringar utan att besöka de olika webbplatserna. När webbplatsens redaktion publicerar material kan nyhetsflödets prenumeranter automatiskt hämta nyheter i den takt de har ställt in sin flödesläsare på. Informationen behöver alltså bara publiceras på ett ställe.

Syndikerade nyhetsflöden underlättar även för en del användare med mobila enheter. Nyhetsflödet blir då ett effektivt sätt att ta del av nyheter från webbplatsen utan att behöva ladda hela sidan.

De två främsta formaten för syndikerade nyhetsflöden är RSS och Atom. Båda två stöds av de största webbläsarna men kolla detta en extra gång om ni vill använda någon speciell funktion. Observera att begreppet RSS ofta används synonymt med både RSS, Atom och andra liknande tekniker. Använd därför begreppet nyhetsflöde när det gäller flera tekniker, ange annars den specifika teknikens benämning.

Använd tekniska lösningar som RSS och Atom för nyhetsflöden

Många publiceringsverktyg kan presentera innehållet på webbsidor i nyhetsflöden. Atom går dessutom att utöka med egna element för mer avancerade ändamål. För mer information om Atom-specifikationen och hur du skapar nyhetsflöden i Atom, se:

När du skapar ett nyhetsflöde:

 • Använd i första hand RSS version 2.0 eller Atom 1.0 för att skapa nyhetsflöden.
 • Ange informationen enligt teckenkodstandarden UTF-8. Denna teckenkodstandard ger möjligheter att uttrycka information med andra tecken än västerländska.
 • Kontrollera att nyhetsflödets kod validerar med hjälp av en nyhetsflödesvalidator.
 • Ge nyhetsflödet ett namn enligt principen: <organisation> <namn på nyhetsflödet> <eventuellt ämnesområde>. Exempel: E-delegationen – Vägledningen för webbutveckling – Diskussionsforum

Ni kan ge flera nyhetsflöden utifrån samma information, till exempel för mottagare som har intresse av olika delar av er verksamhet. Ni kan även använda nyhetsflöden för att återpublicera innehåll på andra webbplatser, se R89. Gör det möjligt för andra att återanvända webbplatsens innehåll.

Om URL:en till ett nyhetsflöde byts ut, gör en omdirigering i koden på samma sätt som för sidor som flyttas, se R56. Låt inte en webbadress sluta fungera. Då slipper prenumeranterna ändra sin prenumeration för hand.

Visa att det finns nyhetsflöden

Ange att det finns nyhetsflöden genom att ha link-elementet i koden för sidor som har RSS-kanaler. Då visar webbläsaren normalt att det finns en RSS-kanal kopplad till sidan. En sida kan ha flera nyhetsflöden. Då anger du ett link-element för varje nyhetsflöde.

<link rel=”alternate” type=”application/rss+xml” title=”organization – namn på kanalen” href=”länk till sidans RSS-kanal” />

Använd gärna RSS-ikonen för att visa att sidan innehåller en länk till ett nyhetsflöde. Länka då ikonen till nyhetsflödet. I anslutning till ikonen, länka till en beskrivning av hur man startar en prenumeration.

Skapa en sida med en förteckning över webbplatsens nyhetsflöden, med klickbara URL:er till varje kanal. Beskriv innehållet i varje kanal och hur man påbörjar en prenumeration på nyhetsflöden. Ge sidan kortadressen www.namn.se/rss och placera den under avdelningen ”Prenumerera”.

Se till att webbplatsens sökfunktion ger träff när användare söker efter nyhetsflöden med webbplatsens sökfunktion.


Gör det enkelt att påbörja och avsluta prenumerationenLänk hit

Det ska vara så enkelt som möjligt att påbörja och avsluta en prenumeration. De som prenumererar på ett nyhetsbrev via e-post ska kunna avsluta prenumerationen genom att klicka på en länk i brevet.


ReferenserLänk hit

Se även R89 Gör det möjligt för andra att återanvända webbplatsens innehåll.


ExempelLänk hit


MätbarhetLänk hit

Du kan testa att dina RSS-nyhetsflöden följer standarden med W3C:s testverktyg för nyhetsflöden

 

 

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (1)

 • Anna skriver:

  Ang stycket som börjar ”Skapa en sida med en förteckning över webbplatsens nyhetsflöden…”:

  Jag hade istället tänkt skriva den här typen av information under Hur du använder webbplatsen > Nyhetsflöden på vår ”Om webbplatsen”-sida. Är det felaktigt tillvägagångssätt? Och måste eventuell kortadress ligga under just ”Prenumerera”?


Om denna riktlinje

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)