Gör det möjligt för andra att återanvända webbplatsens innehåll

Gör tjänster och information på er webbplats åtkomliga för andra system, så att andra kan återanvända ert innehåll. Överväg att själva syndikera och förädla material för att skapa större nytta åt era användare.


Rekommendationer för att återanvända eller vidareutnyttjande Länk hit

  • Låt sökmotorerna indexera så mycket som möjligt.
  • Utred möjligheterna för, och era användares behov av, syndikering. Gå igenom webbplatsen, och välj ut och gruppera material som kan vara värdefullt att syndikera.
  • Presentera syndikerat material på er webbplats, om era användare kan ha nytta av att ni sammanställer er information med information även från andra webbplatser.
  • Följ PSI-lagen – ett krav för myndigheter, en rekommendation till alla.

Låt sökmotorer indexera så mycket som möjligtLänk hit

Se till att sökmotorerna tar del av allt innehåll, så hittar fler er information. Undanta material från indexering endast om det finns mycket starka skäl. Genom att undanta information minskar ni möjligheten till insyn i verksamheten.


Syndikerat material kan ge ökad nyttaLänk hit

Syndikering är att sammanställa material från flera källor till en presentation. Information och uträkningar från flera olika myndigheter kan på det viset bli till en ny tjänst.

Ert material behöver vara publicerat i ett maskinläsbart format för att andra ska kunna syndikera det och presentera det på sina webbplatser och intranät.

Exempel: när flera organisationer lägger ut sina platsannonser som RSS-flöden, kan arbetsförmedlare syndikera annonserna och presentera dem samlat. Många sammanställer också nyheter, upphandlingar, rättsinformation eller krisinformation.

  • Utgå från användarnas behov och önskemål. Gå igenom er webbplats och välj ut och gruppera material som andra aktörer kan vilja syndikera. Gör materialet känt hos de som har intresse av det.
  • Utred möjligheterna för, och behoven av, att ni själva gör syndikeringar tillsammans med andra organisationer. Använd både era egna och andras resurser för att möta era användares behov. Presentera syndikerat material på er webbplats, om ni har tjänster där användarna kan ha nytta av information även från andra webbplatser.

Det är den avsändande organisationen som äger och ansvarar för innehållet i en syndikerad kanal, så länge det presenteras oförvanskat, även på någon annans webbplats eller intranät. Avsändaren har dock inget ansvar för i vilket sammanhang dess innehåll återpubliceras.

Den tekniska lösningen för syndikering beskrivs i R87. Gör det möjligt att prenumerera på information. Se till att kanaler som är tänkta att syndikeras enbart innehåller strukturkod. Inga presentationselement bör finnas med, för då kan mottagaren få svårt att presentera informationen på ett sätt som överensstämmer med sin grafiska profil.


Förädla er informationLänk hit

Informationsmängder kan förädlas för att tillgodose ett specifikt behov eller för att åstadkomma en ny produkt eller tjänst. Ett sätt är att koppla ihop informationsmängder, till exempel statistik med geografisk information.

Ni kan också till exempel erbjuda ett gränssnitt till webbplatsens sökfunktioner som gör att andra verksamheter kan sammanställa sökresultat från er och andra källor.


ExempelLänk hit


FördjupningLänk hit

 

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (3)


Om denna riktlinje

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)