Ge dokument filnamn som beskriver innehållet

Se till att dokument du länkar till har så tydliga filnamn att man förstår av filnamnet vad dokumentet innehåller. Använd inte interna arbetsnamn som filnamn. Undvik att döpa dokument efter artikelnummer, diarienummer, blankettnummer eller liknande. Om artikel- eller blankettnumren är kända hos användarna bör de dock vara en del av filnamnet.


Rekommendationer för tydliga filnamnLänk hit

 • Ge dokumentet ett filnamn som beskriver innehållet i dokumentet. Exempel: semesterlista-sommar-2017.pdf
 • Var försiktig med specialtecken, mellanslag och understreck i filnamn.
 • Ange vilket filformat dokumentet har.

Ange vilket filformat dokumentet harLänk hit

Låt filnamnet sluta med en punkt följt av filformatets förkortning, till exempel .docx eller .pdf.

Då blir det tydligare att länken inte går till en webbsida. Det är också lättare för användaren att öppna filen om det genom filändelsen framgår vilket program som behövs. Ofta avgör filnamnets ändelse vilken innehållstyp (Mime content-type) webbservern anger när den skickar filen. Det gör att rätt filändelse ofta medför att webbläsaren automatiskt kan öppna filen med rätt program.


Var försiktig med specialtecken, mellanslag och understreck i filnamnLänk hit

Var medveten om följande nackdelar och risker:

 • understreck, ”_” kan förväxlas med mellanslag om de visas i en länkad adress (när webbadresser förekommer i epostmeddelanden eller ordbehandlingsdokument presenteras de ofta automatiskt som understrukna länkar)
 • mellanslag kan ge svårlästa webbadresser eftersom de ofta kodas om till %20
 • om två filnamn endast skiljer sig åt genom skillnader i stora och små bokstäver kan de i mycket gamla system förväxlas.

Att länka till filer från webbsidorLänk hit

Möjligheten att länka till andra sidor och dokument är en grundförutsättning för en bra webbplats. De grafiskt markerade länkarna drar blicken till sig och bidrar till att skapa ett sammanhang för besökarna. Det viktigt att länkar är tydligt och informativt formulerade, så att de hjälper användarna att hitta rätt.

Det är oftast bäst för användarna om du kan lägga ut information i form av en webbsida i stället för att stänga in den i ett dokument. Ibland kan det dock vara nödvändigt att lägga ut dokument, exempelvis långa rapporter eller dokument som är designade för att skrivas ut, som checklistor.

Se även R5. Skriv tydliga länkar, särskilt avsnittet om länkar till dokument.


Relaterade riktlinjerLänk hit

Det finns ganska många webbriktlinjer som berör länkar och adressering eftersom detta är en viktig del av webbens konstruktion.


ExempelLänk hit

För rapporten Diarier på Internet – vägledning för myndigheter, utgiven med publikationsnummer 2003:3, är följande filnamn lämpligt: ”rapport-2003-3-diarier-pa-internet.pdf”.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (19)

 • Besökare skriver:

  Varför ska underscore "_" inte användas?

 • Besökare skriver:

  Har för mig att det i vägledningen för 24 timmarswebbensrod så för att understreck inte syns sp lätt i en länk. ”Är det mellanslag eller understreck?”

 • BjornHagstrom skriver:

  Precis, _ syns inte om det är en del av en understruken länk.

 • Besökare skriver:

  Varför ska man inte blanda stora och små bokstäver?

 • […] Webbriktlinje nr. 9 – Ge dokument filnamn som beskriver innehållet (duh!) […]

 • Besökare skriver:

  Varifrån kommer riktlinjerna för filnamn? Är det från WCAG eller något som PTS kommit på själv?

  Jag tycker de här riktlinjerna låter lite utdaterade. Specialtecken som ÅÄÖ med UTF-8 har väl alla stora operativsystem haft stöd för i filsystemet i snart 20 år nu. Vilka ”äldre program” är det egentligen vi pratar om som inte skulle klara av åäö? Det måste ju vara väldigt väldigt gammal programvara vid det här laget.

  Att litet L och stort i skulle kunna skapa ”onödig förvirring” kan jag inte förstå, varför använder vi annars versaler och gemener i vanlig text om det är så förvirrande?

  Jag kan inte förstå att någon skulle tycka det var lättare att förstå filnamnet ”anna-astrom.jpg” än ”Anna Åström.jpg”.

  Det vore intressant att höra vad artikelförfattaren tänker om det här idag. Det vore ju en dröm med lite snyggare och mer moderna filnamn.

 • Tina Engvall skriver:

  Hej
  Jag undrar vad som gäller för datum i dokumentnamn – det känns som inte bra. Men vad säger riktlinjerna?

 • Janne skriver:

  Vad är standard när man ska ange filformatet och storleken på filen? Skriver man dessa med stora eller små bokstäver, eller finns det överhuvudtaget en vedertagen standard kring det? Jag ser exempelvis att myndigheter gör olika här då vissa skriver filformat och storlek med enbart stora bokstäver och andra med små.

  • Tommy Olsson skriver:

   Det finns, mig veterligt, ingen vedertagen standard. Svenska språkvetare har en svårförklaring aversion mot versaler, och skulle troligen förorda ”pdf” framför ”PDF”, till exempel. (Själv tycker jag att icke uttalabara bokstavskombinationer med enbart gemener är störande.)

   När det gäller storleken är dock versaler/gemener viktigare. Decimalprefixet för 1000 är ”k”, inte ”K”. För större prefix används versala ”M”, ”G”, ”T”, osv. Enheten ska vara ”B” (byte), inte ”b” (bit). ”100 mb” betyder alltså 100 millibit (0,1 bitar). Om man menar 100 megabyte ska det vara 100 MB.

   Sen är det en annan fråga om man ska använda decimala prefix (k, M, G, T, …) eller binära (Ki, Mi, Gi, Ti, …). För de flesta användare är nog skillnaden försumbar, och de binära prefixen är nog mer okända bland lekmän.

 • Michael Gustafson skriver:

  Gäller denna riktlinje även bilder? Har för mig att jag läst någonstans att även bildfilens namn bör spegla dess syfte/innhåll.

 • Didi skriver:

  Bör man skriva ut storlek på alla dokumentfiler i slutet på filnamnet?

 • Martin skriver:

  Rådet att inte använda mellanslag och bokstäverna å, ä samt ö, i filnamn känns förlegat. Vi vill döpa bilder på våra talespersoner i vår nya bildbank på ett tydligt vis. Att då ersätta å, ä och ö i personnamn med a och o är det rakt motsatta. Alla moderna redaktionella system hanterar svenska bokstäver.

  • Ilias Bennani skriver:

   Hej Martin. Detta är korrekt. Det går bra att använda svenska tecken i filnamn.
   Vi håller på att arbeta om innehållet på webbriktlinjer.se och vi kommer ta bort denna rekommendation.
   Texten på den här sidan är nu uppdaterad.


Om denna riktlinje

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)