Utnyttja webbläsarnas inbyggda funktioner för utskrift

Använd en stilmall för att låta användarna skriva ut från webbplatsen. Då kan de förhandsgranska utskrifter via webbläsarens inbyggda funktion och kontrollera hur tabeller, text och andra sidelement ska sidbryts. För beräkningar, kvittenser, mottagningsbevis och liknande kan det dock vara motiverat att erbjuda särskilda utskriftsversioner.


Rekommendationer för att underlätta utskriftLänk hit

 • Utnyttja webbläsarens inbyggda funktion för utskrift av innehållssidor på webbplatsen och använd en stilmall för det.
 • Tillhandahåll en utskriftsikon eller liknande om målgruppen saknar kunskap om webbläsarens inbyggda utskriftsfunktion och kortkommandon som Ctrl+P.
 • Knappar, symboler och liknande för att skriva ut kräver JavaScript för att fungera. Låt även knapparna och symbolerna skapas av skriptet. Då kommer användare som inte har JavaScript påslaget inte att se knappen eller symbolen, och får då inte heller en trasig ikon.
 • För utskrift av beräkningar, kvittenser, mottagningsbevis och liknande kan det vara motiverat att tillhandahålla en särskilt utskriftsversion.
 • Använd stilmallen för att ta bort menyer och understrykningar samt styra teckensnitt och sidlayout.
 • Erbjud möjligheten att slå samman sidor till en utskrift.

Utnyttja webbläsarens inbyggda funktion för utskrift av innehållssidor på webbplatsen och använd en stilmallLänk hit

Många användare känner till webbläsarens inbyggda utskriftsfunktion via menyalternativ och kortkommandon som Ctrl+P. Använd en stilmall för att låta användarna skriva ut från webbplatsen. Då kan de förhandsgranska utskrifter och kontrollera hur tabeller, text och andra sidelement sidbryts.

Använd attributet ”media” på märkordet ”link” för att koppla en stilmall som anpassar dokument/webbsida för utskrift. Ange värdet ”print” för att peka ut en stilmall som webbläsaren ska använda vid utskrift. Ett exempel på hur du kan göra detta:

<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”/print.css” media=”print”>

I användbarhetstester har det visat sig att en del användare har behov av en särskild utskriftsversion för utskrift av enstaka delar av en sida, exempelvis när man presenterar beräkningar, kvittenser, mottagningsbevis eller liknande. I dessa fall kan det vara motiverat att tillhandahålla en särskild utskriftsversion. Placera utskriftsymbolen i direkt anslutning till det innehåll användaren förväntas vilja skriva ut.


Använd stilmallen för att ta bort menyer och understrykningar samt styra teckensnitt och sidlayoutLänk hit

Se till så att stilmallen för utskrift döljer designelement som inte är relevanta, till exempel menyer. Det kan också vara lämpligt att ta bort understrykning från länkar, som ändå inte är klickbara på papper. Utskriften bör innehålla information om

 • avsändande organisation.
 • var den utskrivna sidan befinner sig i webbplatsens struktur, exempelvis genom att skriva ut länkstigen, så att användaren kan hitta tillbaka.
 • hur aktuell informationen på sidan är. De flesta webbläsare skriver automatiskt ut utskriftsdatum och webbadress.

Låt stilmallen också styra teckensnitt och sidlayout:

 • Ändra till ett teckensnitt anpassat för tryck, i stilmallen för utskrift, om ni använder ett teckensnitt som är anpassat för skärm på webbplatsen. Exempel på teckensnitt som är bra för utskrift är Century Schoolbook och Georgia.
 • Se till att diagram, bilder och så vidare fortfarande är läsliga i svart, vitt och gråskala eftersom många användare bara kan skriva ut i svartvitt.
 • Om webbplatsen använder en fast sidbredd kan sidlayouten för utskrift behöva ändras. En läsbar spaltbredd är cirka 75 tecken inklusive blanksteg. Detta är inte ett problem om webbplatsen använder en flytande layout.
 • Se till att informationen inte påverkas om användaren har valt att bakgrundsbilder, färger eller kantlinjer inte ska skrivas ut.

Erbjud möjligheten att slå samman sidor till en utskriftLänk hit

Gör det gärna möjligt att slå samman flera sidor till en enda utskrift. Det kan vara värdefullt när användare behöver skriva ut många sidor från webbplatsen, eller läsa sidorna utan uppkoppling. Sammanslagningar kan spara tid för användaren. Du kan slå ihop sidor exempelvis i HTML-, PDF- eller ePub-format.


MätbarhetLänk hit

 • Kontrollera att sidorna får avsett utseende vid förhandsgranskning och utskrift.
 • Gör användningstester för att se om era användare ha behov av särskilda utskriftsfunktioner för olika delar av webbplatsen.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (0)


  Om denna riktlinje

  Status på vår webbplats


  (Då uppdateras status i checklistorna.)