Se till att bakåtknappen fungerar

Webbläsarens funktion för att backa är en av de mest använda funktionerna för att navigera på webben, både inom en webbplats och mellan webbplatser. Se därför till att den fungerar.


Rekommendationer för bakåtknappenLänk hit

 • Låt bakåtknappen fungera (se undantag nedan).
 • Undvik att öppna nya fönster, särskilt fönster som täcker hela skärmen; då fungerar inte bakåtknappen.
 • Ställ krav på att bakåtknappen ska fungera, när ni upphandlar system, eller tidigt under utvecklingsprocessen. Hur och om bakåtknappen fungerar kan nämligen bero på den grundläggande tekniken.

UndantagLänk hit

I följande fall bör bakåtknappen inte fungera:

 • Om användaren har loggat ut från sidor med känslig information – då ska det inte gå att backa tillbaka till dem, av säkerhetsskäl.
 • När användaren har kommit till en punkt i en process där det inte längre ska gå att ångra sig, till exempel efter en elektronisk underskrift.
 • Om användaren riskerar att oavsiktligt förlora information hen matat in i ett formulär.

Undvik att koda så att länkar automatiskt öppnas i nya fönster/flikar. Det enda sättet att ”gå bakåt” från ett sådant fönster är nämligen att stänga det, och användningstester visar att risken är stor att användaren på en sådan webbplats blandar ihop bakåt- och stängknapparna och råkar stänga ursprungsfönstret när hon egentligen bara vill backa.

Låt användarna själva välja om de vill öppna länkar i nya fönster eller inte. De flesta webbläsare har funktioner för att öppna länkar i nya fönster eller flikar.

Ett blogginlägg beskriver för- och nackdelar med att öppna länkar i nya fönster/flikar.


MätbarhetLänk hit

Testa bakåtknappens funktion med följande steg:

 • Navigera till en annan webbplats genom att klicka på en länk som lämnar din webbplats. Testa om det går att gå tillbaka till din webbplats genom att trycka på bakåtknappen.
 • Vandra runt på webbplatsen och kontrollera att du alltid kan backa, förutom vid de undantag som nämns ovan.
 • Kontrollera att det inte går att backa på sidor där bakåtknappen inte ska fungera, enligt undantagslistan ovan.
 • Kontrollera att användarna förstår felmeddelandet som visas när bakåtknappen inte fungerar.

ReferenserLänk hit

Användbarhetsboken – bästa sätten att göra fungerande webb, av Tommy Sundström. Förlag: Studentlitteratur.


TerminologiLänk hit

Bakåtknappen, alltså webbläsarens funktion för att backa till föregående sida, ska inte förväxlas med tangentbordets baksteg (som används för att radera föregående tecken). På engelska heter det back button.

Nya fönster som öppnas när en webbsida laddas eller när användaren klickar på en länk kallas ibland för popup-fönster (varianter för sökbarhet: pop-up, pop up).

En ny flik kallas för new tab på engelska, medan fönster förstås heter window. Nya fönster eller flikar kan öppnas antingen av användaren själv eller genom att attributet target används (med värdet _blank) för länk-elementet, eller med hjälp av JavaScript.

Kommentarer till denna riktlinje

Kommentarer (3)

 • Besökare skriver:

  Det känns även angeläget att bakåtknappen tar en tillbaka till exakt samma plats som man lämnade. Om så inte är fallet utan man i stället länkas tillbaka början av samma sida skapar det irritation hos användaren, som måste söka sig igenom sidan till den plats henna var på.

  Om så är fallet är det bättre att sidan öppnas i ett nytt fönster eller en ny flik för att skapa mindre irritation hos användaren, som då enkelt kan återvända genom att stänga sidan eller fliken.

  • Besökare skriver:

   Det är en intressant poäng. Jag har inte hittat någon logik för hur detta fungerar. Jag tycker att det fungerar lite olika i samma situation vid olika tillfällen (jag använder främst firefox). Finns det en dold logik jag missat?

   • Besökare skriver:

    Tror inte det är någon skillnad mellan webbläsare men när man hämtar innehåll med AJAX är det en sak att tänka på.

    Det är också ganska vanligt att ha javascript för t.ex. flikar som fixas till på DOMReady. Dessa bör ha stöd för och själv lägga till ett #bookmark i adressen.


Om denna riktlinje

Status på vår webbplats


(Då uppdateras status i checklistorna.)