Automatiska testverktyg

Med automatiska testverktyg kan du snabbt hitta och åtgärda vissa problem på din webbplats.

Kategorier av automatiska verktyg

Testa tillgänglighet automatiskt – men glöm inte att testa manuellt också

Här hittar du några automatiska testverktyg. Men utan en manuell granskning får du inte ett fullständigt resultat. Använd därför både automatiska verktyg och manuella granskningar – ta gärna hjälp av vårt självskattningsverktyg eller använd den tillsynsmanual för tillgänglighet som DIGG använder i sitt arbete med granskning

Testa webbplatser

 • AccessMonitor är den portugisiska statens testverktyg, som utgår från WCAG. Observera att det går att välja engelska.
 • Web.dev från Google kan testa både tillgänglighet, prestanda och andra kvalitetsparametrar.
 • CynthiaSays, TAW och Tenon. Samtliga testar kod utifrån WCAG och du får tips på hur du åtgärdar de problem som finns.
 • Wave utgår från WebAIMs egen metod som pedagogiskt hjälper dig förstå och åtgärda tillgänglighetsproblem.
 • W3Cs validator Endast html-validering.
 • Till Firefox finns en rad verktyg, bland annat WCAG Contrast checkeroch aXe.
 • Till Chrome finns också en rad testverktyg såsom Web Developer som ger dig tillgång till flera användbara verktyg och har möjlighet att se hur webbplatsen fungerar med Javascript avslagna, Color Contrast Analyzer eller Viewport Resizer och Window Resizer som båda används för att se hur webbplatsen ser ut i olika enheter. Och aXe finns även för Chrome.
 • Det finns även kommersiella verktyg som till exempel SiteImprove, Rocket Validator, SiteBeam och Compliance Sheriff, Free Website Accessibility Scan. WebScanner och Tenon kan även testa mot scriptmanipulerad DOM och inte bara statisk html.
 • Total Validator och PayPals AATT (öppen källkod) är fristående program som kan användas för tillgänglighetsgranskningar t.ex. när webbplatsen befinner sig bakom en brandvägg.
 • Vissa CMS har även inbyggda funktioner för tillgänglighetstest.
 • Ett kompletterande sätt att testa tillgänglighet är att använda simulering. Se sidan med exempel på verktyg för simulering. Där beskrivs även ett par skärmläsare, som kan användas vid manuell tillgänglighetstest.

Testa pdf och andra dokument

Kom ihåg att Publicera i första hand dokument som html (R88). Men ibland passar inte det, och då behöver även dokument på andra filformat göras tillgängliga enligt samma principer som webbinnehåll.

Två viktiga förutsättningar för detta är att dokumentmallar med god tillgänglighet används, och att de som producerar dokumenten har grundläggande kunskaper om tillgänglighet, så att de till exempel kommer ihåg att beskriva med text allt innehåll som inte är text (R115) (till exempel bilder). När sedan tillgängligheten ska granskas kan det vara värdefullt med mjukvarustöd. Här nedan finns några exempel på sådana.

Vissa ordbehandlingsprogram har inbyggda funktioner för automatisk granskning. I Microsoft Office 2016 heter den till exempel ”Kontrollera åtkomst”.

För PDF-tillgänglighet finns bland annat följande verktyg:

Kom ihåg att automatiska verktyg bara kan testa vissa aspekter!

Testa prestanda och driftstatus

Förutom inbyggda funktioner i webbläsare finns ett antal olika verktyg som kan hjälpa till att undersöka webbplatsers prestanda. Här är några exempel:

Webbriktlinjen Optimera webbplatsen för bästa prestanda (R54) ger flera tips på hur du kan förbättra prestanda.

Testa dataskydd, integritet, kakor med mera

Förutom inbyggda funktioner i webbläsare finns ett antal olika verktyg som kan hjälpa till att undersöka vilka kakor och liknande som finns på din webbplats och som eventuellt kan användas för att spåra användare på nätet.

 • Webbaserade verktyg
  • Webbkoll är ett webbaserat testverktyg på svenska som är framtaget av Dataskydd.net med stöd från Internetfonden. Redovisar kakor, men analyserar inte vad de används till. Redovisar även vilka tredjeparter som anropas.
  • Secureprivacy.ai redovisar inte alla kakor, men försöker däremot redovisa alla tredjeparter.
 • Tilläggsprogram till webbläsare
 • Dessutom finns många kommersiella produkter som vi inte har testat. Flera av dem går att prova en gång gratis om du registrerar konto.

Simulering

Både automatisk och manuell testning kan underlättas med hjälp av simulatorer som visar hur en webbplats upplevs ur olika perspektiv.

Tipsa oss om fler verktyg

Har du tips på andra användbara automatiska testverktyg är du välkommen att höra av dig till oss.