WCAG – standard för tillgänglighet

Grunden för webbriktlinjerna har sedan 2012 varit att följa tillgänglighetskriterierna i standarden WCAG på nivå AA. De ingår också i standarden EN301549, som webbdirektivet och DOS-lagen hänvisar till. Se sidan Följ standarder för tillgänglighet. Men både EN-standarden, specifikationen WCAG 2.1 och den svenska översättningen av förra versionen kan vara svåra att förstå och tillämpa.

Följande 50 webbriktlinjer förklarar, illustrerar och exemplifierar alla WCAG-kriterier på nivå A och AA. Observera att EN301549 även räknar upp några kriterier som går utöver WCAG. Kanske är du egentligen mer intresserad av listan med alla webbriktlinjer som är relevanta för DOS-lagen?