Begripligt språk

Ett begripligt språk som är anpassat efter mediet och användarnas behov är avgörande för att webbplatsen ska uppnå sitt syfte och kunna användas av så många som möjligt.