Dokument & pdf

I stor utsträckning gäller alla webbriktlinjer även för dokument som inte är webbsidor, men följande riktlinjer är särskilt relevanta när du till exempel väljer andra format.