Flerspråkighet

Användarnas behov och lagstiftning kan ställa krav på val av språk. Här finns några konkreta rekommendationer.