Formulär & felhantering

De här riktlinjerna är särskilt relevanta för digitala tjänster där användaren behöver mata in information, till exempel myndigheters e-tjänster och beställningar i e-handel. De kallas ibland självbetjäningstjänster.