Länkar & adressering

Länkar och webbadresser är centrala för webbens funktion, och behöver därför utformas med omsorg.