Offentlighet & arkivering

Nästan alla webbriktlinjer är relevanta för alla som har digitala tjänster. Undantaget är dessa riktlinjer som främst berör offentlig sektor.