Teknik & kod

Webbriktlinjerna går inte in på djupet när det gäller teknik, men lyfter upp några viktiga frågor.