Andra lagar

Det finns många lagar som berör webbplatser och andra digitala kanaler. Vägledningen för webbutveckling kan inte ge en fullständig bild av all relevant juridik, men vi håller på att ta fram korta introduktioner på några utvalda områden.

Se även avdelningen Varför tillgänglighet, där det finns en sida som redogör översiktligt för tillgänglighetskrav i upphandlingslagar, förordning om statliga myndigheters ansvar med mera.