Nätverk och konferenser

Här kan du läsa om några mötesplatser och nätverk med särskild anknytning till webbriktlinjerna, webbtillgänglighet eller till digital kommunikation i offentlig sektor.

Nätverksträffar

  • För konsulter och andra med intresse för digital tillgänglighet finns T12T som oftast träffas i Stockholm, men ibland online och ibland på andra orter.
  • Nätverket för Myndighetssamverkan kring IT-tillgänglighet (MITT) träffas ungefär fem gånger per år, oftast i Stockholm (webbsänds ibland).

Enstaka tillfällen

Mittnätverket och andra aktörer har under åren genomfört ett antal träffar som spelats in. Här kan du läsa vad träffarna handlat om och se det inspelade materialet.

Publicering av dokument i html

MITT-samverkansgruppen träffades hos Kammarkollegiet den 28 maj 2019. Bland ämnena fanns ett verktyg för publicering av dokument i html, tillgänglighet i statliga ramavtal samt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Rutiner för webbtillgänglighet

Den 13 mars 2019 hölls en träff med träff med MITT-nätverket om rutiner för webbtillgänglighet.

Kognitiv tillgänglighet

Den 7 november 2018 hölls en träff med MITT-nätverket om kognitiv tillgänglighet till digital offentlig service. Ett samarbete mellan PTS, Språkrådet och Föreningen för kognitivt stöd. Spelas in och webbsänds.

Tillgänglig statistisk information

I september 2018 hade MITT-nätverket en träff om tillgänglig presentation av statistisk information (kartor, tabeller, diagram med mera).

Tillgänglig video på webben

I april 2018 höll PTS tillsammans med Malmö stad en halvdagskonferens om tillgänglig video på webben som finns inspelad, med föreläsningar om bland annat textning, syntolkning och teckenspråkstolkning. Detta var andra gången MITT-nätverket hade en träff med detta tema. Den första MITT-träffen om tillgänglig webbvideo spelades in 2016.

Webbdirektivet

Den 22 mars 2018 spelade Sveriges kommuner och landsting in en två timmar lång genomgång av webbdirektivet. Har du inte så mycket tid så finns även en föreläsning på ca 50 minuter (från april 2017, utan WCAG 2.1) liksom en kortare introduktion på 26 minuter från Webbdagarna 2018.

WAI-ARIA

2017 hade MITT-nätverket en träff med en föreläsning om WAI-ARIA.

Tillgängliga möten

Den 3 juli 2016 höll vi en workshop om tillgängliga möten. I samband med detta publicerade vi även några kom-igång-tips för tillgängliga onlinemöten.

Återkommande evenemang

Känner du till ett forum som borde synas på den här sidan? Kontakta info@digg.se.