Checklistor

Alla sidor som listar webbriktlinjer efter ämne kan nu även presenteras som en checklista.

Fem alternativ: Ej granskad, Klar (markerad), Delvis OK, Ej godkänd och Ej relevant.

För varje riktlinje kan du markera status för riktlinjen på din webbplats. Då ändras även riktlinjens färgmarkering baserat på ditt svar.

Varje ämnessida har en länk ”visa som checklista” som aktiverar denna vy, men du kan även använda följande länkar för att komma direkt till checklistorna:

Spara dina svar

Om du kryssar i rutan märkt ”Spara mina svar i webbläsaren” så kommer din webbläsare ihåg dina svar, så att du kan dela upp din genomgång på flera tillfällen utan att förlora ditt arbete.

Informationen lagras i webbläsarens ”localStorage” och inte hos PTS. Funktionen erbjuds bara om JavaScript är aktiverat i webbläsaren.

Även när du är inne på en enskild riktlinje kan du se och ändra status.

Exportfunktion

Ett alternativ till att jobba med checklistor här på sajten är att ladda ner riktlinjerna till din egen dator och fortsätta bearbetningen i till exempel ett kalkylark. Du kan använda funktionen ”Exportera urval som csv” för detta. (Csv betyder kommaseparerad textfil och den kan öppnas med till exempel Excel.) Exportfunktionen finns dokumenterad ifall du vill göra ett eget urval eller göra regelbundna uppdateringar av ditt utdrag.

Tips: Exportera alla webbriktlinjer som csv, så kan du sedan själv göra urval och filtreringar.

Om du har gjort markeringar i checklistorna här på sajten för att minnas status på din egen sajt så kan du få med dessa i ditt utdrag genom att sätta ett kryss i rutan ”Inkludera mina svar från checklistan i exporten” innan du klickar på ”Exportera urval som csv”. Detta fungerar enbart om JavaScript är aktiverat i din webbläsare, och kräver att dina svar skickas till vår webbserver för att kunna läggas in i exportfilen. För närvarande används följande värden i exportfilens sista kolumn för att ange status:

  • ok = Klar
  • partial = Delvis OK
  • fail = Ej godkänd
  • na = Ej relevant
  • (fältet saknar innehåll) = Ej granskad