Tillgänglighetsredogörelse för webbriktlinjer.se

Myndigheten för digital förvaltning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Denna tillgänglighetsredogörelse beskriver hur webbriktlinjer.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbriktlinjer.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.
Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga eller med nedsatt synförmåga

  • Det finns brister i presentationsbilder från ett par föreläsningar, särskilt vad gäller grafiska objekt såsom ramar, pilar och vissa illustrationer. Dessa borde vara antingen helt dolda för skärmläsare eller ha bildbeskrivning. För så gott som allt sådant material finns motsvarande, och mer aktuell, information även på våra webbsidor som är mer tillgängliga.
  • Huvudmenyn är inte kodad helt enligt WAI-ARIA Authoring Practices, vilket skulle kunna orsaka besvär för vissa användare, även om vi inte upptäckt några konkreta problem.
  • Det saknas sammanställning av inmatningsfel i kommentarsfunktion, vilket kan göra det lite svårt att hitta och åtgärda eventuella sådana. Felen beskrivs dock i anslutning till respektive fält.

Oskäligt betungande anpassning

Myndigheten för digital förvaltning åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Kriteriet att varje språkförändring ska kodas med lang-attribut försöker vi efterleva så långt som möjligt, särskilt på innehåll i sidmallar som upprepas på flera sidor. I redaktionellt material är det dock svårt att hitta varje språkförändring. Det har bedömts vara oskäligt betungande att åtgärda alla dessa systematiskt. Vi kommer att arbeta successivt med att lägga in språkkoder allteftersom vi hittar förekomster, men inte lägga våra begränsade resurser på att kamma igenom allt innehåll. Vi bedömer att olägenheten vid varje förekomst inte är ett oöverstigligt tillgänglighetshinder.

Under 2012-2019 genererades regelbundet PDF-dokument som innehöll i stort sett hela webbplatsen. De flesta av dessa PDF-filer omfattas inte av DOS-lagen men även de som kommer från 2019 bedömer vi vore oskäligt betungande att göra tillgängliga. Mer tillgängliga och aktuella versioner av riktlinjerna finns som webbsidor.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Det finns flera filminspelningar på webbplatsen som offentliggjordes före 2020-09-23. Dessa omfattas inte av lagkraven. Givetvis försöker vi göra dem så tillgängliga som möjligt, och bland annat är flera av dem syntolkade och de flesta har undertexter. Men vi prioriterar innehåll som omfattas av lagkraven.

Detsamma gäller för dokument som inte är webbsidor, som offentliggjorts före 2018-09-23.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Webbriktlinjer.se.

Senaste bedömningen gjordes den 4 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 13 oktober 2022.

Kommentarsfunktion

Använd formuläret nedan om du hindras av bristande tillgänglighet så ska vi försöka hjälpa dig, och om möjligt även åtgärda bristen.

*Om du vill att vi ska svara behöver du ange kontaktuppgifter. Information om hur DIGG i så fall hanterar dina personuppgifter.