Riktlinjer

Antal matchande riktlinjer: 142.

Med hjälp av filtreringsfunktionen här intill kan du välja ut de riktlinjer som är mest relevanta för dig.

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 3.3.1 (A) R2 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt
DOS-krav 2.4.4 (A) R5 Skriv tydliga länkar
1 R10 Ge all information på begriplig svenska
1 R24 Ange tydligt om viss information är inaktuell
DOS-krav 3.2.3 (AA) R29 Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
DOS-krav 2.4.5 (AA) R32 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
1 R34 Gör länkar, klickbara ytor och menyer användbara för alla
1 R51 Lyft fram det viktigaste i texten
DOS-krav 3.3.2 (A) R55 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter/ledtexter
DOS-krav 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
1 R80 Följ kodstandarder
DOS-krav 4.1.1 (A) R84 Se till att koden validerar
DOS-krav 1.4.10 (AA) R91 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
1 R105 Skapa rubriker med h-element
DOS-krav 2.4.1 (A) R75 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
DOS-krav 2.1.4 (A) R68 Skapa kortkommandon med varsamhet
1 R111 Anpassa webbplatsen även för små skärmar
DOS-krav 1.2.2 (A) R117 Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)
DOS-krav 1.1.1 (A) R115 Beskriv med text allt innehåll som inte är text
DOS-krav 1.4.3 (AA) R126 Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund
DOS-krav 2.1.1 (A) R129 Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet
DOS-krav 2.4.7 (AA) R140 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
DOS-krav 3.3.4 (AA) R150 Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner
DOS-krav 1.4.2 (A) R125 Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud
DOS-krav 1.3.2 (A) R122 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
DOS-krav 1.4.1 (A) R124 Använd inte enbart färg för att förmedla information
DOS-krav 1.3.3 (A) R123 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
1 1.2.4 (AA) R119 Texta direktsändningar
DOS-krav 1.4.4 (AA) R127 Se till att text går att förstora utan problem
DOS-krav 2.2.2 (A) R132 Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser
DOS-krav 2.1.2 (A) R130 Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation
DOS-krav 1.2.5 (AA) R120 Syntolka videoinspelningar
1 1.2.3 (A) R118 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar
DOS-krav 1.3.1 (A) R121 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
DOS-krav 1.2.1 (A) R116 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
DOS-krav 3.2.4 (AA) R146 Benämn funktioner konsekvent
DOS-krav 4.1.2 (A) R152 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel
DOS-krav 3.3.3 (AA) R149 Ge förslag på hur fel kan rättas till
DOS-krav 3.2.2 (A) R144 Utför inga oväntade förändringar vid inmatning
DOS-krav 3.2.1 (A) R143 Utför inga oväntade förändringar vid fokusering
DOS-krav 1.4.5 (AA) R128 Använd text, inte bilder, för att visa text
DOS-krav 2.2.1 (A) R131 Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar
DOS-krav 2.4.2 (A) R135 Skriv beskrivande sidtitlar
DOS-krav 3.1.2 (AA) R142 Ange språkförändringar i koden
DOS-krav 3.1.1 (A) R141 Ange sidans språk i koden
DOS-krav 2.4.3 (A) R136 Gör en logisk tab-ordning
DOS-krav 2.3.1 (A) R133 Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande
DOS-krav 1.3.5 (AA) R154 Märk upp vanliga formulärfält i koden
DOS-krav 1.4.11 (AA) R156 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik
DOS-krav 1.4.12 (AA) R157 Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord
DOS-krav 1.4.13 (AA) R158 Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla
DOS-krav 2.5.1 (A) R160 Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser
DOS-krav 2.5.2 (A) R161 Gör det möjligt att ångra klick
DOS-krav 2.5.3 (A) R162 Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter
DOS-krav 2.5.4 (A) R163 Erbjud alternativ till rörelsestyrning
DOS-krav 4.1.3 (AA) R164 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus
DOS-krav 1.3.4 (AA) R153 Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning
DOS-krav R165 Gör tillgänglighetsfunktioner åtkomliga
DOS-krav R168 Utforma eventuella reglage så att alla kan använda dem
DOS-krav R173 Säkerställ tillgänglighet i kundtjänst
DOS-krav R172 Dokumentera tillgänglighetsfunktioner
DOS-krav R171 Se till att redigeringsfunktioner ger stöd för tillgänglighet
DOS-krav R170 Respektera användarens inställningar
DOS-krav R169 Se till att eventuella samtalsfunktioner är tillgängliga
DOS-krav R167 Bevara tillgänglighet vid konverteringar
DOS-krav R166 Gör inte identifiering beroende av bara en biometrisk egenskap
2 R4 Gör det lätt att komma i kontakt med er
2 R7 Använd en krypterad anslutning för e-tjänster
2 R8 Bestäm målgrupp och syfte för webbtexterna
2 R11 Kombinera skrift med ljud, bild och film
2 R13 Ge information på svenskt teckenspråk
2 R14 Ge information på de nationella minoritetsspråken
2 R18 Följ MSB:s rekommendationer för krisinformation på webben
2 R20 Informera om hur personuppgifter, kakor (cookies) mm hanteras
2 R23 Ange när webbsidorna har publicerats eller uppdaterats
2 R26 Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet
2 R39 Ge webbplatsen en god läsbarhet
2 R45 Planera för långsiktigt bevarande redan vid utveckling av webbplatsen
2 R54 Optimera webbplatsen för bästa prestanda
2 R56 Låt inte en webbadress sluta fungera
2 R60 Gör tydliga användbara knappar
2 R64 Skriv lättbegripliga texter
2 R77 Ge tydlig återkoppling i e-tjänster
2 R81 Utveckla webbplatsen enligt en standard, snarare än för en webbläsare
2 R82 Använd stilmallar för att separera presentationen från innehållet
2 R86 Basera inte viktig funktionalitet på format som kräver insticksprogram
DOS-krav R88 Publicera dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er
2 R113 Använd webbvideo för att öka tillgängligheten
3 R6 Tillhandahåll e-tjänster på en webbadress som ni kontrollerar
3 R12 Ge information på lättläst svenska
3 R17 Anpassa webbplatsen för flerspråkighet
3 R25 Förvaltningsorganisationen och dess kunskap ska stå i proportion till webbplatsens storlek och ambitioner
3 R27 Visa tydligt var användaren befinner sig
3 R28 Gör det lätt att hitta det viktigaste
3 R38 Möjliggör synpunkter, frågor och dialog
3 R43 Gör register och databaser med publik information sökbara
3 R47 Undvik oavsiktlig gallring vid ändringar och uppdateringar
3 R48 Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
3 R49 Gör det möjligt att få ut avpublicerat material
3 R50 Minimera antalet fält i formulär
3 R53 Gruppera formulärets fält
3 R57 Låt användarna fylla i information i valfritt format
3 R62 Gör texterna överskådliga
3 R63 Visa var i en process användaren befinner sig
3 R65 Använd ord och termer konsekvent
3 R67 Se till att infogade tjänster följer webbriktlinjerna
3 R71 Bestäm om e-tjänsten behöver e-legitimation och signering
3 R76 Ge e-tjänster namn utifrån användarnas perspektiv
3 R87 Gör det möjligt att prenumerera på information
3 R89 Gör det möjligt för andra att återanvända webbplatsens innehåll
3 R93 Använd Javascript för att öka tillgängligheten – inte tvärtom
3 R94 Använd inte ramar
3 R95 Gör webbadresser bokmärkningsbara
3 R97 Se till att bakåtknappen fungerar
3 R101 Markera obligatoriska fält i formulär
3 R106 Stryk aldrig under text som inte är länkad
3 R112 Ge ordförslag vid sökning och inmatning
4 R3 Beskriv ert uppdrag eller er affärsidé
4 R9 Ge dokument filnamn som beskriver innehållet
4 R15 Ge information på engelska och andra språk
4 R16 Håll god kvalitet på översättningarna
4 R30 Använd startsidan för att ge en introduktion till webbplatsen
4 R31 Länka alla sidor till startsidan
4 R41 Använd funktionsbrevlådor
4 R44 Gör det möjligt att läsa och söka i diariet
4 R46 Publicera i format som är lämpade för långsiktigt bevarande
4 R52 Fyll formulär med kända uppgifter
4 R58 Använd standardutseendet på formulärens element
4 R66 Skriv datum och andra sifferuppgifter konsekvent
4 R69 Ta fram en policy för domännamn
4 R70 Skydda användaren mot att oavsiktligt förlora påbörjat arbete
4 R73 Var tydlig med förutsättningar för att kunna använda e-tjänsten
4 R83 Använd inte tabeller för layout
4 R98 Skriv rubriker till tabeller
4 R104 Använd rätt html-element när ni gör listor
4 R99 Skapa korta webbadresser för sidor som ska spridas
4 R100 Utforma webbadresser med omsorg
5 R19 Beskriv hur webbplatsen fungerar och vad den innehåller
5 R22 Ange vilken organisation som är avsändare av webbplatsen
5 R90 Gör det enkelt att ringa upp telefonnummer
5 R96 Utnyttja webbläsarnas inbyggda funktioner för utskrift
5 R102 Ange om ett dokument är en del av ett större dokument
Exportera urval som csv