Återanvänd

En av digitaliseringens fördelar är att det går snabbt och lätt att kopiera kod och andra resurser. Det passar inte riktigt alltid, men ofta är det bättre att återanvända än att bygga nytt.

Höga krav och begränsade resurser talar för återanvändning

Det finns många krav att tänka på – bara tillgänglighetskraven är omfattande, och till detta kommer personuppgiftsregler, användbarhet, säkerhet och en mängd andra kvalitetskrav. Vi når längre med begränsade resurser genom att kopiera och bygga vidare på befintligt arbete än att ständigt lösa samma problem om och om igen. På den här delen av webbriktlinjer.se finns därför tips om återanvändning:

Återanvänd på eget ansvar!

DIGG uppmuntrar återanvändning men kan tyvärr inte lova att alla resurser vi länkar till uppfyller alla krav.
Läs mer om ansvarsfull återanvändning!

Symbol för återanvändning
Digital återanvändning är kanske inte det som traditionellt förknippas med återvinnings-symbolen, men det kan leda till rationaliseringar som indirekt får stor påverkan på förbrukning av naturresurser.