Återanvänd komponenter

Det tar tid att utforma, utveckla, testa, och kvalitetssäkra digitala komponenter. Inte minst kan det vara resurskrävande att rekrytera tillräckligt många och representativa personer till användningstester, eftersom användares behov varierar mycket på grund av exempelvis funktionsnedsättningar.

Ofta är det därför bättre att återanvända komponenter som redan är vältestade än att producera nytt. Särskilt när det går att skräddarsy och vidareutveckla.

Exempel på komponenter

Komponenter kan vara både mycket enkla och med komplexa. Några exempel:

  • Cookie-meddelande
  • Knapp med två lägen
  • Länk för att hoppa till sidans huvudinnehåll
  • Meny med utfällbara delar
  • Innehåll med utfällbara delar, till exempel så kallade ”dragspel”
  • Video- och poddspelare
  • Bekräftelsedialog
  • Kartvisare
  • Inmatningsfält med etikett, instruktionstext och valideringsmeddelande
  • Sökfunktion med filtrering

Tips på bibliotek med återanvändbara, tillgängliga komponenter

Hör gärna av dig till info@webbriktlinjer.se om du har förslag på förbättringar av listan!

Återanvänd på eget ansvar!

DIGG uppmuntrar återanvändning men kan tyvärr inte lova att alla resurser vi länkar till uppfyller alla krav.
Läs mer om ansvarsfull återanvändning!

Fler sätt att återanvända digitala resurser

Förutom att återanvända komponenter eller hela lösningar är det också ofta värdefullt att luta sig mot väl genomtänkta mönster och designprinciper eller att samverka med andra som har liknande behov.

En person som står på en större persons axlar och når högt hängande frukter.
Genom att använda sådant som andra byggt upp kan vi nå längre än vad vi klarar själva. Ibland kallas detta för ”att stå på jättars axlar”.

Se även R67. Se till att infogade tjänster följer webbriktlinjerna och andra webbriktlinjer om komponenter!