Återanvänd genomtänkta mönster och principer

Vägledningen för webbutveckling, alltså den här webbplatsen, dokumenterar erfarenheter från främst offentlig sektor under mer än 20 års tid av digital utveckling. Många organisationer har gjort interna checklistor och riktlinjer baserat på utdrag från webbriktlinjerna.

Men det finns en hel del andra riktlinjer, principer och mönster för utformning av digitala tjänster som också är värdefulla.

Det finns många varianter och namn på sådana. Inte minst används de engelska termerna style guides, design patterns, design principles och best practice.

Tips på andra riktlinjer och designprinciper

Hör gärna av dig till info@webbriktlinjer.se om du har förslag på förbättringar av listan!

Återanvänd på eget ansvar!

DIGG uppmuntrar återanvändning men kan tyvärr inte lova att alla resurser vi länkar till uppfyller alla krav.
Läs mer om ansvarsfull återanvändning!

Andra sätt att återanvända digitala resurser

Förutom att följa väl genomtänkta designmönster och principer är det ibland möjligt att återanvända vältestade komponenter eller hela lösningar, eller att samverka med andra som har liknande behov.