Återanvänd ansvarsfullt

Återanvändning är ofta bra i den digitala världen, men DIGG kan tyvärr inte garantera att de resurser vi tipsar om, till exempel på sidan om återanvändning av komponenter, uppfyller alla krav som bör ställas i svensk offentlig sektor.

Många gånger är kvaliteten god, men du behöver själv säkerställa detta.

Som alltid vid återanvändning är det nödvändigt att ha koll på bland annat följande:

  • Anskaffning – Uppfylls upphandlingsregler och liknande?
  • Dataskydd, personuppgifter och informationssäkerhet – Finns det risk för att information läcker eller behandlas felaktigt?
  • Handlingsfrihet – Finns det risk för inlåsningseffekter eller beroenden som kan straffa sig på sikt?
  • Kompetens – Finns tillräcklig kompetens att tillgå, till rimlig kostnad, för att förvalta och vidareutveckla lösningen?
  • Licenser – Under vilka förutsättningar har ni rätt att använda kod, bilder, inspelningar och så vidare?
  • Säkerhet – Är alla risker förknippade med användning av externt material hanterade?
  • Tillgänglighet – Uppfylls krav på tillgänglighet och universell utformning?

Även om det inte går att återanvända befintligt material så är det inte säkert att ni behöver bygga nytt själva. Kanske går det att samverka med andra som har liknande behov?

Se även webbriktlinje R67. Se till att infogade tjänster följer webbriktlinjerna!