Så granskar DIGG tillgänglighet

När DIGG genomför en manuell granskning av tillgängligheten på en digital service används en tillsynsmanual.


DIGG:s manual för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service


DIGG använder tillsynsmanualen i den ingående övervakningen av digital offentlig service. Den är publik för att det ska vara möjligt att ta del av hur DIGG granskar de webbplatser som valts ut för manuell granskning.

Tillsynsmanualen innehåller instruktioner och kontroller av tillgänglighet

I tillsynsmanualen finns information om hur DIGG granskar webbplatser, dokument och appar. Det finns instruktioner, kontroller och eventuella undantag för varje kriterium som granskas. Manualen beskriver också tillsynsprocessen, rättslig grund och tillämpningsanvisningar.

Kan offentliga aktörer använda tillsynsmanualen?

Tillsynsmanualen är öppen för alla. Genom att gå igenom granskningsavsnitten i tillsynsmanualen kan de som arbetar med webb kontrollera tillgängligheten på sin webbplats på samma sätt som DIGG gör. Kontrollerna och instruktionerna omfattar alla tillgänglighetskrav som DIGG utför tillsyn på.

Granskningsprocessen i tillsynsmanualen följer den europeiska standarden EN 301 549 V2.1.2, som i sin tur bygger på den internationella standarden WCAG 2.1.

Resultat från ingående övervakning

Under en tillsynsperiod granskar DIGG webbtillgängligheten på ett antal offentliga aktörers webbplatser. Under perioden 2020-2021 granskar DIGG 24 webbplatser ingående. Vilka aktörerna är och deras resultat är finns på Resultat från ingående övervakning (digg.se)