Webbriktlinjer som öppna data

Den som vill återanvända webbriktlinjer, till exempel i ett ärendehanteringssystem eller kalkylark, kan göra utdrag på ett format (kommaseparerad textfil – csv) som lämpar sig för detta.

API

Enkla http-get-anrop används, med parametrar på querystring-format. För närvarande används följande mönster-url:

http://webbriktlinjer.se/riktlinjer/?filter=on&parameterX=värdeX&vlwebb-format=csv

De parametrar som kan användas istället för parameterX beskrivs här:

Parametrar

Just nu (vi ska ändra på detta så småningom) måste de parametrar användas som fanns sedan tidigare i sök- och filtreringsformuläret:

guidelineorder=p& // sortering
freetext-filter=wcag& // fritextsökning efter ”wcag” (url-kodad text)
vlwebb-priority[]=3& // prio
vlwebb-role[]=46& // tema
vlwebb-principle[]=7& // princip
vlwebb-target[]=131& // målgrupp
vlwebb-tags[]=220& // tagg
filter=on& // måste alltid vara med
vlwebb-format=csv // måste alltid vara med

Värden

Sorteringsordning (guidelineorder) kan ha värdena p (prioritetssiffra), d (datum för senaste ändring), n (nummerordning) och a (alfabetisk).
Fritextsökning (freetext-filter) kan förstås göras med vilken kort söktext som helst (Obs! behöver url-kodas).
Övriga värden: Här används tyvärr ganska knasiga värden. Vi ska ordna detta bättre när tid finnes. Inspektera tills vidare koden i formuläret på söksidan för att se vilka värden som kan användas.

CSV-fil

Den fil som returneras har följande kolumner:

  1. Riktlinje nr
  2. URL
  3. Namn
  4. Beskrivning
  5. Prio
  6. Princip(er)
  7. Taggar
  8. Senast uppdaterad:

Den fullständiga texten i respektive riktlinje finns inte med. Fältet beskrivning innehåller endast den sammanfattande ingressen. För att ta del av hela riktlinjen (på html-format) rekommenderas istället att användaren följer länken i fältet URL.

Exempel på utdrag

Riktlinjer som innehåller ordet ”wcag”:

http://webbriktlinjer.se/riktlinjer/?filter=on&freetext-filter=wcag&vlwebb-format=csv

Riktlinjer med prio 1 eller 2 sorterade efter ändringsdatum:

http://webbriktlinjer.se/riktlinjer/?filter=on&guidelineorder=d&vlwebb-priority[]=3&vlwebb-priority[]=4&vlwebb-format=csv

Exempel på webbriktlinjer som öppna data

Mattias Skoog, webbstrateg på Varbergs kommun, har använt exportfunktionen för att skapa en kanban-tavla, som du kan klona om du tycker att det är ett smidigt sätt att jobba med webbriktlinjerna.

Exportfilen kan ju öppnas som den är i ett kalkylprogram, men den blir trevligare att jobba med efter vissa justeringar. En något bearbetad version finns att ladda ner som Google Kalkylark.

Observera att ingen av ovanstående tillämpningar är live-kopplade till exportfunktionen. Allteftersom webbriktlinjer förändras kommer de alltså att bli inaktuella om de inte uppdateras. Men en livekoppling är förstås möjlig. Hör gärna av dig och berätta om du gjort andra saker med våra öppna data!

Bakgrund

Se nyhetsartikeln Webbriktlinjer på ditt format.