Simulatorer låter dig prova andras digitala upplevelser

Webbplatser upplevs olika av olika besökare. Därför behöver de testas under varierande förutsättningar. Helst av verkliga användare med verklig utrustning i realistiska situationer. Men det går inte alltid att ordna. Därför kan simulatorer och liknande verktyg vara värdefulla. Här är några exempel.

Kategorier av simulatorer

Skärmstorlek, webbläsare och operativsystem

Viewport Reziser
Det finns många verktyg som låter dig testa din sida i olika skärmstorlek, webbläsarversion och operativsystem. Vissa är simulatorer som ger en jämförbar men kanske inte helt autentisk presentation. Andra erbjuder fjärrstyrning av verkliga webbläsare. Vissa verktyg kan bara visa utseende (ibland på många webbläsare parallellt), andra kan programmeras (med Selenium) att automatiskt testa interaktion.

Här är några exempel på verkyg:

Flera av verktygen är gratis. DIGG har inte testat alla. Har du synpunkter på listan så hör gärna av dig!

Vissa publiceringssystem och webbläsare erbjuder förhandsvisning i olika upplösning och skärmorientering. Ett enkelt (men begränsat) sätt att simulera en mindre skärm är förstås att minska fönsterstorleken på webbläsaren i en traditionell dator.

Syn

Synfel kan ha en mängd olika orsaker. En person kan ha ett brytningsfel, nedsatt synförmåga eller så kan synen var påverkad av en sjukdom eller olycka. Webbplatsen visionsimulations.com simulerar en rad olika synfel genom bilder. Som användare kan du även dra i olika reglage för att uppleva hur olika grader av just ett synfel påverkar en persons möjlighet att uppfatta omvärlden.

RGBlind

RGBlind är ett svensktutvecklat open source-verktyg för att i realtid simulera färgblindhet på webben. Det finns även som plugin till webbläsare och som onlineverktyg för simulering av färgblindhet på godtycklig webbsida. Väldigt smidigt, men fungerar inte med alla webbläsare.

NoCoffe

nocoffe low vision simulator
NoCoffe är ett tillägg till webbläsaren Chrome. Med NoCoffe får du en känsla av hur en rad av synnedsättningar påverkar en person som surfar på webben.

Tillägget visualiserar vanliga problem såsom begränsade synfält, grumligt seende, kontrastproblem, grå (katarakt) och grön starr (glaukom), förändringar vid diabetes med mera.
Ladda ner NOCoffe från Chrome Web Store.

Low Vision Simulator

Low Vision Simulator ger dig en känsla av de svårigheter som en person med olika former av synnedsättningar upplever när hen ska navigera på en webbplats. I simulatorn får du utföra några olika uppgifter och får sedan dra slutsatser av din upplevelse.
Tyvärr har simulatorn några år på nacken och är byggd i Flash, men man kan ändå få en tankeställare och förstå hur olika designbeslut kan påverka användbarheten för de här människorna.
Ladda ner Low Vision Simulator från WebAIM.

VisionSimulations.com

Synfel kan ha en mängd olika orsaker. En person kan ha ett brytningsfel, nedsatt synförmåga eller så kan synen var påverkad av en sjukdom eller olycka. Webbplatsen visionsimulations.com simulerar en rad olika synfel genom bilder. Som användare kan du även dra i olika reglage för att uppleva hur olika grader av just ett synfel påverkar en persons möjlighet att uppfatta omvärlden.

Color Oracle

Color Oracle är en gratis simulator med vars hjälp du ser hur en webbplats ser ut för personer som har olika typer av defekt färgseende (färgblindhet). Simulatorn fungerar på Windows, Mac och Linux. Color Oracle simulerar tre typer av så kallad rödgrön färgblindhet. (protanopi, deuteranopi och triatanopi). Color Oracle lägger sig i verktygsfältet så att du lätt kan ändra färgläge.
Ladda ner Color Oracl – simulator för defekt färgseende.

Colblindor

CVD simulatorColblindor kan du ladda upp en bild och se hur olika typer av färgblindhet påverkar synen. Simulatorn visar upp till åtta olika typer av defekt färgseende.

Kombinationer

Se även verktyg som erbjuder flera olika typer av simulering.

Hörsel

Jämför din hörsel med andra

webbplatsen starkey.com finns en simulator där du kan jämföra din egen hörsel med olika grader av hörselnedsättningar. Det finns tre olika röster du kan lyssna på (manlig, kvinnlig, barn), men du kan även lyssna på hur en bullrig cafémiljö påverkar hörseln.

I en simulator på hearinglikeme.com kan du välja att lyssna på olika ljud och jämföra hur personer med olika typer av hörselnedsättning hör dem. Enkelt upplägg men skapar snabbt en aha-upplevelse och förståelse för funktionsnedsättningen.

Motorik

Se verktyg som erbjuder flera olika typer av simulering.

Kognition

Distractability Simulation

Distractability Simulation är egentligen inte en simulering av en kognitiv funktionsnedsättning utan snarare en simulering av effekterna av kognitiv överbelastning. Verktyget visar hur svårt det kan vara att navigera på en enkel webbplats när det finns andra saker runt om kring som stör koncentrationen – i det här fallet krävs att du ska utföra två olika uppgifter på samma gång. Dels styra en liten gubben med tangenterna och dels navigera på webbplatsen och utföra uppgifter med musen. Du kommer att bli både förvirrad, desorienterad och upptäcka hur svårt det är att navigera.

Dyslexia Simulation

Dyslexia Simulation är ett verktyg som simulerar några vanliga symptom på dyslexi. I verktyget får du 60 sekunder på dig för att läsa två stycken text, gärna högt. Bokstäverna i texten är omkastade och med en inkonsekvent stavning på ett sätt som är vanligt att personer med dyslexi uppfattar en text. På sidan efter får du besvara två frågor för att se hur pass bra du uppfattat texten. När du kommit igenom övningen får du en rad tips på hur du kan underlätta för personer med dyslexi på din webbplats.

Dsielyxa, deyilsxa eller deixslya

En del personer med dyslexi upplever att bokstäverna ”hoppar omkring”. Den här webbplatsen simulerar dyslexi när bokstäverna hoppar för fullt.

Teckensnittet Dyslexia

Ytterligare ett verktyg som låter personer utan dyslexi få en aning om hur en text uppfattas av en person med dyslexi är teckensnittet Dyslexia.

Kombinationer

Se även verktyg som erbjuder flera olika typer av simulering.

Hjälpmedel

Skärmläsaren NVDA

NVDA (Non-visual Desktop Access) är ingen simulator utan en gratis open-source-baserad skärmläsare för datorer med Windows operativsystem. Den är enkel att installera och bra för att testa en webbplats tillgänglighet eller själv upptäcka hur en skärmläsare fungerar. Använd gärna NVDA tillsammans med tangentbordet så upptäcker du även om webbplatsen du testar är uppbyggd på ett logiskt sätt. Testa till exempel hur det är att navigera på webbplatsen, läsa en artikel eller fylla i ett formulär.
Ladda ner NVDA från nvaccess.org

VoiceOver

Alla nyare Apple-produkter har VoiceOver inbyggt i operativsystemet. Med hjälp av VoiceOver kan en blind person styra till exempel en dator eller mobiltelefon enbart med hörseln och fingrarna. VoiceOver kan även användas för att surfa på en webbplats .
VoiceOver har en mängd funktioner. På en webbplats kan användaren till exempel välja navigeringssätt. Man kan välja att hoppa mellan länkar, rubriker, bilder eller hoppa mellan olika fält i ett fomulär.
Du hittar VoiceOver under Inställningarna / Allmänt / Hjälpmedel på en Iphone. På en Mac-dator trycker du command+f5 för att slå på eller av VoiceOver.

Förstoring

Det går i de flesta moderna webbläsare att zooma hela bilden, men det finns en fördel med att endast öka teckengrad (då kan du överblicka en större del av sidan och ändå läsa texten). Om din webbläsare saknar funktionen så kan du t.ex. använda en så kallad bookmarklet för förstoring av tecknen på en sida.

Kombinationer

Se även verktyg som erbjuder flera olika typer av simulering.

Robotar

Open Graph object debugger

Det är ofta lika viktigt hur informationen på din sida presenteras när någon väljer att dela länken på Facebook som hur sidan själv presenteras i en webbläsare.
Förhandsvisning av delning i Facebook
Som webbutvecklare kan du påverka presentationen med hjälp av Open Graph metadata.
Här kan du förhandsgranska presentationen i Facebook och här kan du förhandsgranska presentation i några andra kanaler.

Hämta som Google

Den som registrerar sin sajt hos Google kan testa hur sidan ser ut för Googles indexeringsrobot (Googlebot).

Verktyg som erbjuder flera olika typer av simulering

Funkify

Chrome-tillägget Funkify låter användaren prova att använda webben så som den kan upplevas av ett flertal olika exempelpersoner (personas). Till exempel personer med begränsad motorisk precision. Pekaren rör sig då inte exakt så som användaren rör musen, så det blir kännbart att klickbara ytor måste göras tillräckligt stora! Men det finns även personas med andra funktionsnedsättningar (till exempel dyslexi och olika synnedsättningar) så Funkify passar in under flera av rubrikerna på den här sidan.

Web Disability Simulator

Chrome-tillägget Web Disability Simulator innehåller följande simulatorer:

  • olika typer av defekt färgseende,
  • tunnelseende eller långsynthet,
  • skärm i starkt solsken,
  • svårigheter med motorik,
  • dyslexi eller begränsat ordförråd,
  • koncentrationssvårigheter.

Web Disability Simulator ger dig också korta fakta om olika typer av hinder och tips på åtgärder.

Koden finns att ladda ner gratis som open source, om du vill hjälpa till med utvecklingen eller bygga vidare på den.

Hjälp oss vidareutveckla denna sida

Tipsa oss gärna om du hittar (eller utvecklar) andra bra simulatorer som passar in här!