Stäm av resultat av utvärderingen med ansvarig

Den fjärde fasen i många användarcentrerade arbetssätt är att återkoppla resultatet av utvärderingen till uppdragsgivaren, som sedan beslutar om nästa steg.

Ge de ansvariga beslutsunderlag, till exempel uppgifter om hur väl designförslaget uppfyller användarmålen enligt de senaste testerna, och en beskrivning av nya användarbehov som ni har upptäckt sedan den senaste avstämningen.

Designförslaget kan se ut på olika sätt beroende på när i arbetsprocessen en viss avstämning sker. Det kan bestå av allt från pappersprototyper till fungerande, digitala prototyper. Se Ta fram designförslag.

Om designförslaget ska omarbetas behövs ett beslut om vilka faser ni ska gå igenom igen.