Analysera hur webbplatsen kommer att användas, och av vem

Den första fasen i många användarcentrerade arbetssätt är att göra en användningsanalys, där ni kartlägger målgrupperna och behoven. Användningsanalysen är grunden för att ni ska kunna skapa en användbar webbplats med funktioner som blir använda.