Appar & responsiv webb

Funderar du på att bygga en app bör du först överväga för- och nackdelar med app och webb. Har du bestämt dig för att bygga en app är det viktigt att den blir tillgänglig, en bra start är att följa grundläggande rekommendationer för appar. Om din app omfattas av DOS-lagen, måste du se till att appen uppfyller kraven på tillgänglighet.

Följande webbriktlinjer är särskilt relevanta för appar:

Prio Motsvarar i WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 1.3.1 (A) R121 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
DOS-krav 3.1.1 (A) R141 Ange sidans språk i koden
1 R111 Anpassa webbplatsen även för små skärmar
DOS-krav 1.4.1 (A) R124 Använd inte enbart färg för att förmedla information
DOS-krav 1.4.5 (AA) R128 Använd text, inte bilder, för att visa text
DOS-krav 1.4.3 (AA) R126 Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund
DOS-krav 1.4.11 (AA) R156 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik
DOS-krav 1.1.1 (A) R115 Beskriv med text allt innehåll som inte är text
DOS-krav R167 Bevara tillgänglighet vid konverteringar
DOS-krav R172 Dokumentera tillgänglighetsfunktioner
DOS-krav 1.2.1 (A) R116 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
DOS-krav 2.5.1 (A) R160 Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser
DOS-krav 2.5.4 (A) R163 Erbjud alternativ till rörelsestyrning
DOS-krav 1.4.2 (A) R125 Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud
DOS-krav 2.2.1 (A) R131 Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar
DOS-krav 2.2.2 (A) R132 Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser
DOS-krav 3.3.3 (AA) R149 Ge förslag på hur fel kan rättas till
DOS-krav 3.3.4 (AA) R150 Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner
5 R90 Gör det enkelt att ringa upp telefonnummer
DOS-krav 2.5.2 (A) R161 Gör det möjligt att ångra klick
DOS-krav 2.4.3 (A) R136 Gör en logisk tab-ordning
DOS-krav R166 Gör inte identifiering beroende av bara en biometrisk egenskap
DOS-krav 1.3.3 (A) R123 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
1 R34 Gör länkar, klickbara ytor och menyer användbara för alla
DOS-krav R165 Gör tillgänglighetsfunktioner åtkomliga
DOS-krav 2.4.7 (AA) R140 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
DOS-krav 1.3.5 (AA) R154 Märk upp vanliga formulärfält i koden
DOS-krav 2.3.1 (A) R133 Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande
DOS-krav 1.4.13 (AA) R158 Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla
DOS-krav 1.3.2 (A) R122 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
DOS-krav R170 Respektera användarens inställningar
DOS-krav 1.3.4 (AA) R153 Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning
DOS-krav 1.4.12 (AA) R157 Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord
DOS-krav R169 Se till att eventuella samtalsfunktioner är tillgängliga
DOS-krav 4.1.1 (A) R84 Se till att koden validerar
DOS-krav 2.1.2 (A) R130 Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation
DOS-krav R171 Se till att redigeringsfunktioner ger stöd för tillgänglighet
DOS-krav 4.1.2 (A) R152 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel
DOS-krav 1.4.4 (AA) R127 Se till att text går att förstora utan problem
DOS-krav 2.5.3 (A) R162 Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter
DOS-krav 1.4.10 (AA) R91 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
DOS-krav 2.1.4 (A) R68 Skapa kortkommandon med varsamhet
DOS-krav 3.3.2 (A) R55 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter/ledtexter
DOS-krav 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
DOS-krav 2.4.4 (A) R5 Skriv tydliga länkar
1 1.2.3 (A) R118 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar
DOS-krav 1.2.5 (AA) R120 Syntolka videoinspelningar
DOS-krav R173 Säkerställ tillgänglighet i kundtjänst
1 1.2.4 (AA) R119 Texta direktsändningar
DOS-krav 1.2.2 (A) R117 Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)
DOS-krav R168 Utforma eventuella reglage så att alla kan använda dem
DOS-krav 3.2.1 (A) R143 Utför inga oväntade förändringar vid fokusering
DOS-krav 3.2.2 (A) R144 Utför inga oväntade förändringar vid inmatning
DOS-krav 2.1.1 (A) R129 Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet
DOS-krav 3.3.1 (A) R2 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt
Exportera urval som csv