De officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor


Appar & responsiv webb

I stor utsträckning gäller alla webbriktlinjer även för appar och mobila tillämpningar, men följande riktlinjer är särskilt viktiga när du till exempel väljer mellan webb och app

Prio Motsvarar i WCAG Nr. Riktlinje
1 R111 Anpassa webbplatsen även för små skärmar
1 2.5.1 (A) R160 Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser
1 2.5.4 (A) R163 Erbjud alternativ till rörelsestyrning
1 R114 Grundläggande rekommendationer för appar
1 2.5.2 (A) R161 Gör det möjligt att ångra klick
1 R34 Gör länkar, klickbara ytor och menyer användbara för alla
1 2.5.3 (A) R162 Möjliggör röststyrning av knappar och kontroller
1 1.3.4 (AA) R153 Skapa en design som fungerar oavsett skärmens riktning
Exportera urval som csv