De officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektorAppar & responsiv webb

I stor utsträckning gäller alla webbriktlinjer även för appar och mobila tillämpningar, men följande riktlinjer är särskilt viktiga när du till exempel väljer mellan webb och app.