De officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor


Appar & responsiv webb

I stor utsträckning gäller alla webbriktlinjer även för appar och mobila tillämpningar, men följande riktlinjer är särskilt viktiga när du till exempel väljer mellan webb och app

Prio Motsvarar i WCAG Nr. Riktlinje
1 R111 Anpassa webbplatsen även för små skärmar
1 R114 Grundläggande rekommendationer för appar
1 R34 Gör länkar, klickbara ytor och menyer användbara för alla
Exportera urval som csv