Appar som omfattas av DOS-lagen ska vara tillgängliga

De appar som omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) måste vara tillgängliga, vilket innebär att de ska vara möjliga att uppfatta, vara hanterbara, begripliga och robusta.

Offentliga aktörer kan säkerställa att deras appar lever upp till detta genom att se till att apparna följer den harmoniserade europeiska standarden EN 301 549 (V2.1.2). De avsnitt i standarden som ska tillämpas på appar finns uppräknade i standardens Annex A (bilaga A).

Under Relaterade riktlinjer finns många av de riktlinjer som enligt DOS-lagen ska tillämpas på appar.

Kriterier i WCAG som gäller för appar

Liksom för webbsidor hänvisar många av standardens avsnitt för appar till framgångskriterier i standarden WCAG 2.1. Det är i stor utsträckning samma WCAG-kriterier som ska tillämpas på både appar och webbsidor.

Kriterier som inte gäller för appar

Det finns några WCAG-kriterier som inte gäller för appar:

 • 2.4.1 Skipplänkar
 • 2.4.2 Sidtitel
 • 2.4.5 Flera sätt att navigera
 • 3.1.2 Språkändringar
 • 3.2.3 Konsekvent navigering
 • 3.2.4 Konsekvent benämning
 • 4.1.3 Statusmeddelanden.

Öppen eller stängd funktionalitet påverkar vad som gäller för appar

Speciellt för appar är också att för vissa avsnitt ska ett WCAG-kriterium tillämpas enbart för produkter som har öppen funktionalitet. Om produkten däremot har stängd funktionalitet, exempelvis att den inte går att använda med hjälpmedel, ska inte WCAG tillämpas. Istället ska produkten följa vissa avsnitt i kapitel 5, vilket innebär att viss funktionalitet ska implementeras så att produkten kan användas utan de hjälpmedel som stängs ute.

Kriterier i EN-standarden som gäller för appar

Totalt sett är det ett större antal avsnitt i EN-standarden som är tillämpbara på appar jämfört med webbsidor. Följande avsnitt i kapitel 11 gäller bara för appar:

 • 11.5.2.3 Användning av tillgänglighetstjänster
 • 11.5.2.5 Objektinformation
 • 11.5.2.6 Rader, kolumner och rubriker
 • 11.5.2.7 Värden
 • 11.5.2.8 Kopplade etiketter
 • 11.5.2.9 Strukturella relationer
 • 11.5.2.10 Text
 • 11.5.2.11 Lista befintliga åtgärder
 • 11.5.2.12 Utföra befintliga åtgärder
 • 11.5.2.13 Följa fokus och markering
 • 11.5.2.14 Ändra fokus och markering
 • 11.5.2.15 Meddela förändringar
 • 11.5.2.16 Ändra egenskaper och tillstånd
 • 11.5.2.17 Ändra värden och text

Användning av tillgänglighetstjänster

Användning av tillgänglighetstjänster (avsnitt 11.5.2.3) handlar om att användargränssnittet ska kommunicera med befintliga API:er i operativsystemet för att fungera så bra som möjligt med hjälpmedel. På plattformar som saknar, eller inte tillåter programvara att kommunicera med dessa API:er, måste appens användargränssnitt ändå fungera ihop med olika tillgänglighetshjälpmedel. Den som utvecklar användargränssnittet till en app ska alltså se till att förmedla relevant maskinläsbar information om de olika objekten, så att hjälpmedel kan komma åt dem via standard-API:erna i den mobila enhetens operativsystem.

Information och relationer mellan komponenter

Avsnitt 11.5.2.5 till och med 11.5.2.10 handlar i grova drag om att information och relationer mellan komponenter i användargränssnittet måste förmedlas på ett maskinläsbart sätt, så att användare med hjälpmedel kan förstå innehållet.

Lista och utföra befintliga åtgärder

Lista existerande åtgärder (avsnitt 11.5.2.11) och Utföra existerande åtgärder (avsnitt 11.5.2.12) säger att de möjliga åtgärder som en användare kan utföra med komponenter i användargränssnittet ska presenteras för hjälpmedel, det vill säga de ska vara maskinläsbara. Där säkerhetskraven tillåter ska det vara möjligt att utföra åtgärderna maskinellt med hjälpmedel.

Följa och ändra fokus och markering

Genom att följa avsnitten Följa fokus och markering (avsnitt 11.5.2.13) och Ändra fokus och markering (avsnitt 11.5.2.14) säkerställs att appen tillhandahåller maskinläsbar information och mekanismer för att följa fokus, textinmatningspunkt och markeringsattribut för komponenter i användargränssnittet. När säkerhetskraven medger det ska appen låta hjälpmedel att maskinellt ändra fokus, textinmatningspunkt och markeringsattribut.

Meddela förändringar

Meddela förändringar (avsnitt 11.5.2.15) säger att förändringar av de maskinläsbara attribut, som det hänvisas till i avsnitt 11.5.2.5 till och med 11.5.2.11 samt 11.5.2.13, ska förmedlas till hjälpmedel.

Ändra egenskaper, tillstånd, värden och text

Ändra egenskaper och tillstånd (avsnitt 11.5.2.16) och Ändra värden och text (avsnitt 11.5.2.17) innebär att det ska, när säkerhetskraven medger, vara möjligt att med hjälpmedel ändra tillstånd, egenskaper, värden och textinnehåll i appen på ställen där användare ska kunna ändra sådant.

Terminologi

Mobila applikationer kallas i dagligt tal ofta för appar. I DOS-lagstiftningen definieras en mobil applikation som en programvara som utformas och utvecklas för användning av allmänheten i mobila enheter. Mobilanpassade webbplatser och webbappar räknas inte in i denna definition.

Uttrycket “mobil” innefattar olika typer av bärbara enheter, till exempel smarta telefoner (smartphones) och surfplattor.

Stängd funktionalitet är när gränssnittet eller delar av det är begränsat, exempelvis om produkten som en app installeras på inte går att använda med hjälpmedel, om programvaran inte har full åtkomst till operativsystem eller tillgänglighets-API:er, eller om användarinställningarna är oåtkomliga.

Öppen funktionalitet är motsatsen till stängd funktionalitet. De flesta appar har öppen funktionalitet.

Relaterade riktlinjer

Prio WCAG Nr. Riktlinje
DOS-krav 1.3.1 (A) R121 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
DOS-krav 3.1.1 (A) R141 Ange sidans språk i koden
DOS-krav 1.4.1 (A) R124 Använd inte enbart färg för att förmedla information
DOS-krav 1.4.5 (AA) R128 Använd text, inte bilder, för att visa text
DOS-krav 1.4.3 (AA) R126 Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund
DOS-krav 1.4.11 (AA) R156 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik
DOS-krav 1.1.1 (A) R115 Beskriv med text allt innehåll som inte är text
DOS-krav R167 Bevara tillgänglighet vid konverteringar
DOS-krav R172 Dokumentera tillgänglighetsfunktioner
DOS-krav 1.2.1 (A) R116 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
DOS-krav 2.5.1 (A) R160 Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser
DOS-krav 2.5.4 (A) R163 Erbjud alternativ till rörelsestyrning
DOS-krav 1.4.2 (A) R125 Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud
DOS-krav 2.2.1 (A) R131 Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar
DOS-krav 2.2.2 (A) R132 Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser
DOS-krav 3.3.3 (AA) R149 Ge förslag på hur fel kan rättas till
DOS-krav 3.3.4 (AA) R150 Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner
DOS-krav 2.5.2 (A) R161 Gör det möjligt att ångra klick
DOS-krav 2.4.3 (A) R136 Gör en logisk tab-ordning
DOS-krav R166 Gör inte identifiering beroende av bara en biometrisk egenskap
DOS-krav 1.3.3 (A) R123 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
DOS-krav R165 Gör tillgänglighetsfunktioner åtkomliga
DOS-krav 2.4.7 (AA) R140 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
DOS-krav 1.3.5 (AA) R154 Märk upp vanliga formulärfält i koden
DOS-krav 2.3.1 (A) R133 Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande
DOS-krav 1.4.13 (AA) R158 Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla
DOS-krav 1.3.2 (A) R122 Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla
DOS-krav R170 Respektera användarens inställningar
DOS-krav 1.3.4 (AA) R153 Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning
DOS-krav 1.4.12 (AA) R157 Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord
DOS-krav R169 Se till att eventuella samtalsfunktioner är tillgängliga
DOS-krav 4.1.1 (A) R84 Se till att koden validerar
DOS-krav 2.1.2 (A) R130 Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation
DOS-krav R171 Se till att redigeringsfunktioner ger stöd för tillgänglighet
DOS-krav 4.1.2 (A) R152 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel
DOS-krav 1.4.4 (AA) R127 Se till att text går att förstora utan problem
DOS-krav 2.5.3 (A) R162 Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter
DOS-krav 1.4.10 (AA) R91 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
DOS-krav 2.1.4 (A) R68 Skapa kortkommandon med varsamhet
DOS-krav 3.3.2 (A) R55 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter/ledtexter
DOS-krav 2.4.6 (AA) R61 Skriv beskrivande rubriker och etiketter
DOS-krav 2.4.4 (A) R5 Skriv tydliga länkar
DOS-krav 1.2.5 (AA) R120 Syntolka videoinspelningar
DOS-krav R173 Säkerställ tillgänglighet i kundtjänst
DOS-krav 1.2.2 (A) R117 Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)
DOS-krav R168 Utforma eventuella reglage så att alla kan använda dem
DOS-krav 3.2.1 (A) R143 Utför inga oväntade förändringar vid fokusering
DOS-krav 3.2.2 (A) R144 Utför inga oväntade förändringar vid inmatning
DOS-krav 2.1.1 (A) R129 Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet
DOS-krav 3.3.1 (A) R2 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt
Exportera urval som csv