Grundläggande rekommendationer för appar


Följ de webbriktlinjer som är tillämpbara även i apparLänk hit

Både webbriktlinjerna och dess viktigaste beståndsdel WCAG 2.1 (se sidan Följ standarder för tillgänglighet) är framtagna med webben i fokus, och WCAG 2.0 skrevs innan smarta telefoner och pekskärmar blev populära. WCAG 2.1 är något bättre när det gäller mobil tillgänglighet än version 2.0, men tar inte upp alla aspekter. Arbete pågår som syftar till att ta fram fler specifikationer som är skräddarsydda för appar. Sådana bör följas när de får standardstatus, så bevaka gärna utvecklingen. Tills dess kan och bör de befintliga riktlinjerna tillämpas på appar. När riktlinjer tillämpas på appar måste formuleringar som till exempel webbsida läsas med en vidare förståelse.


Viktiga punkter för tillgänglighet i mobila tillämpningarLänk hit

World Wide Web Consortium (W3C) som står bakom WCAG har konstaterat att vissa frågor blir extra viktiga för mobila enheter på grund av att skärmarna oftast är mindre än en datorskärm och att enheterna används i väldigt olika miljöer. Här är några punkter, baserade på W3Cs genomgång av tillgänglighetsaspekter som är viktiga i mobila tillämpningar:

  • Det är viktigt att användaren kan zooma innehållet, eftersom skärmen ofta är liten.
  • Se till att kontrasterna är tillräckliga eftersom mobila enheter används i miljöer med olika starkt ljus, exempelvis utomhus i solljus.
  • Det är viktigt att innehållet i mobila enheter går att hantera med externa tangentbord, så att användare kan ansluta och använda den typ av tangentbord som passar dem bäst.
  • Var noga med storleken på klickbara ytor och avstånden mellan dem, eftersom användare med små pekskärmar kan ha begränsad precision.
  • Informera användare med pekskärmar om de pekskärmsgester som finns, och använd enkla gester.
  • Placera viktigt innehåll längst upp för att användaren inte ska behöva scrolla långt ner.
  • Ge användare hjälp att fylla i formulär genom att presentera rätt typ av virtuellt tangentbord. Undvik att ha många inmatningsfält där användare måste skriva in text.

Följ respektive plattforms egna riktlinjer för tillgänglighetLänk hit

Det finns omfattande dokumentation om hur man ska utveckla tillgängliga lösningar för de olika plattformarna. Där beskrivs bland annat tillgänglighetsfunktioner som är specifika för respektive plattform. Det kan till exempel handla om stöd för nya typer av hjälpmedel, eller plattformsspecifika fysiska knappar. För att vara säker på att dessa funktioner kommer dina användare till del behöver du som utgivare av en app se till att följa inte bara de generella riktlinjerna för tillgänglighet utan även plattformens egna. Här hänvisar vi till dokumentation för några populära plattformar:

Android

Android Developers Accessibility har information om hur tillgängliga appar utvecklas, och checklistor för utveckling och testning:  Android Developers Accessibility

iOS

För iOS finns information om transkribering av video och ljud, anpassning av det visuella gränssnittet, skärmläsare, uppläsning, samt dokumentation, guider och exempelkod: Accessibility on iOS

Universal Windows Platform (UWP)

Microsoft har information om hur inkluderande appar utvecklas, hur man går tillväga för att testa tillgänglighet och checklistor för tillgänglighet: Microsoft Developer Network Accessibility overview


Dela kod och utveckling med andraLänk hit

DelaDigitalt.se kan personer som arbetar för offentlig sektor och har snarlika behov hitta varandra. Kanske finns någon annan som redan har utvecklat den kod du behöver, eller som just tänkt börja utveckla eller upphandla, eller som har en relevant förstudie att dela med sig av? Börja med att kika där.

Du behöver ett konto för att kunna använda webbplatsen. När du är inloggad kan du exempelvis börja med att göra en sökning på ”app”, för att hitta det som är relevant för appar.


ExempelLänk hit

Via Tillgänglighetsgranskade appar – Appsök (regionstockholm.se) kan du hitta appar som granskats ur tillgänglighetsperspektiv av Region Stockholm.


TerminologiLänk hit

Mobila applikationer kallas i dagligt tal ofta för appar. Ordet applikation kommer från den engelska termen ”application” (tillämpningsprogram) som avser program som installeras och körs av ett operativsystem på en enhet. Appar som är specialutvecklade för en mobil plattform (t.ex. för iOS eller Android) kallas ”native”. Uttrycket “mobil” innefattar en rad olika typer av bärbara enheter, till exempel smarta telefoner (smartphones), surfplattor och ”wearable devices” som smartglasögon och smartklockor.

Utöver native-appar finns andra mobila tillämpningar, exempelvis mobilanpassade webbplatser och webbappar som besöks med en webbläsare men upplevs som en app, och hybridappar som består delvis av plattformsspecifik funktionalitet, delvis av webbinnehåll.

Distributionen av native-appar sker ofta genom plattformarnas appbutiker, till skillnad från traditionella programvaror som ofta distribueras genom nedladdning av installationsfiler eller fysiska lagringsmedier.

Pekskärmsgester (på engelska touchscreen gestures) är benämningen på rörelsekommandon som utförs på pekskärm. Ett exempel på en pekskärmsgest är att svajpa.