Ska vi bygga en app eller en webbplats?

Eftersom alla inte har tillgång till smarta enheter och appar bör offentliga aktörer använda webben i första hand för grundläggande samhällsinformation och service. När webbens funktionalitet inte räcker till är appar ett bra komplement.

Det finns olika för- och nackdelar att ta ställning till innan ni utvecklar en app. Här är några exempel, inspirerade av Örebro kommun (2015):

Fördelar med appar

 • App-plattformarna, t.ex. iOS och Android, erbjuder ofta nya funktioner flera år innan motsvarande funktionalitet finns på webben. Några exempel på funktioner som kommit tidigare för appar är platsberoende tjänster (GPS) och notifieringar.
 • Appar fungerar ibland smidigare än webbplatser när uppkoppling till internet saknas.
 • En installerad app startar ofta snabbare än en webbplats eftersom dess komponenter redan finns i användarens enhet och inte behöver hämtas över internet.
 • Inloggning behövs inte lika ofta som på webben, eftersom användarens identitet och inställningar lagras av appen i användarens enhet.
 • En app har oftast bättre tillgång till mobilens övriga resurser, till exempel bilder, telefonkontakter och kalender.
 • Närvaro i appbutiker (t.ex. AppStore och Google Play) kan erbjuda bra möjligheter för marknadsföring och synlighet.
 • Eftersom människor har olika behov och preferenser är det möjligt att nå totalt sett fler om både app och webbplats erbjuds.

Nackdelar med appar

 • Användaren måste godkänna villkor som dikteras av app-plattformens ägare.
 • Innehållet i en app är inte automatiskt länkbart på samma sätt som en webbsida.
 • Innehållet i en app blir inte automatiskt sökbart i sökmotorer.
 • Det är ofta mer kostnads- och resurskrävande att underhålla en app jämfört med en webbplats.
  • Tjänsten kan behöva anpassas för flera plattformar och sannolikt även webben. Det finns plattformar för apputveckling som underlättar detta, men de tillför ett lager av komplexitet och ev. kostnad.
  • Att uppdatera innehållet i en app är ofta mer komplicerat och tidskrävande än på en webbsida. Särskilt om en ny version av appen behöver distribueras.
 • Vissa plattformsägare granskar alla appar innan de publiceras i plattformens appbutik och det finns alltså en risk att appen, av skäl som ni inte styr över, inte kan distribueras till användarna.
 • Appen kräver marknadsföring för att målgrupperna ska hitta och ladda ner den.
 • Det kan vara svårt att skriva ut innehåll från en app.
 • Det krävs ett större mått av tillit från användaren för att installera en app än för att besöka en webbsida, eftersom appen får mer tillgång till enhetens resurser.
 • För tjänster som används sällan tycker många inte det är värt besväret att installera en app.

Ta reda på om behoven går att lösa med webbteknik

I många fall går det att utforma en webbplats på ett sätt som gör att den av användaren uppfattas som en app. Nedan finns tips på hur man kan gå till väga:

Observera att äldre webbläsare inte har stöd för alla ovanstående funktioner.

Fördjupning

Terminologi

Mobila applikationer kallas i dagligt tal ofta för appar. Ordet applikation kommer från den engelska termen ”application” (tillämpningsprogram) som avser program som installeras och körs av ett operativsystem på en enhet. Uttrycket “mobil” innefattar olika typer av bärbara enheter, till exempel smarta telefoner (smartphones) och surfplattor.

Appar som är specialutvecklade för en mobil plattform (t.ex. för iOS eller Android) kallas ”native”. Distributionen av native-appar sker ofta genom plattformarnas appbutiker, till skillnad från traditionella programvaror som ofta distribueras genom nedladdning av installationsfiler eller fysiska lagringsmedier.

Webbappar är webbplatser som besöks med webbläsare, men de är anpassade till mobila enheter och upplevs som appar. Det finns också hybridappar som består delvis av plattformsspecifik funktionalitet, delvis av webbinnehåll.